Dopłaty do prądu 2022. Kto dostanie dodatek osłonowy?

Rosnące ceny energii są coraz większym wyzwaniem nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla gospodarstw domowych. Jednym ze sposobów łagodzenia ich skutków ma być bon energetyczny, przekształcony obecnie w dodatek osłonowy. Ile wynoszą dopłaty do prądu w 2022 roku? Kto dostanie dodatek osłonowy?

Dofinansowanie do prądu. Kto dostanie dodatek osłonowy?

Początek 2022 roku jest szczególnie ciężki finansowo, a wszystko przez rosnące ceny energii. Podwyżki uderzyły zarówno w przedsiębiorców, jak i osoby prywatne. W najtrudniejszej sytuacji są osoby o niskich dochodach, dla których wysokość rachunku za prąd to często być lub nie być. W związku z tym pojawił się projekt bonu energetycznego, który został obecnie przekształcony w dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy, razem z obniżką podatku VAT oraz akcyzy na paliwo, gaz i energię, jest częścią Tarczy Antyinflacyjnej 2.0, która zakłada wsparcie finansowe dla obywateli w związku ze znacznym wzrostem cen w 2022 roku. Ustawa o dofinansowaniu do prądu weszła w życie 4 stycznia, a jej zasięg obejmie ok. 4 mln gospodarstw domowych. Kto dostanie dodatek osłonowy? Przysługuje on przede wszystkim najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dofinansowanie może otrzymać każdy, kto złoży odpowiedni wniosek.

Dopłaty do prądu. Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Według założeń Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 gospodarstwa domowe, które spełniają kryteria dochodowe, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od kilkuset do ponad tysiąca złotych. Kwota dopłaty zależna jest od liczby domowników:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma od 400 do 500 zł (dochód nie większy niż 2100 zł);
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma od 600 do 750 zł (dochód nie większy niż 1500 zł na osobę);
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma od 850 do 1062,50 zł (dochód nie większy niż 1500 zł na osobę);
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma od 1150 do 1437,50 zł (dochód nie większy niż 1500 zł na osobę).

Co bardzo istotne, jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, to wciąż można liczyć na dopłatę do prądu, ale pomniejszoną. Obwiązuje tu zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wyższe dofinansowanie do prądu dla osób ogrzewających węglem

Wysokość kwoty dofinansowania do prądu jest zależna nie tylko od dochodu, ale także od źródła ogrzewania w danym gospodarstwie domowym. Osoby ogrzewające dom przy pomocy węgla (np. piecem węglowym, kuchnią węglową czy kominkiem) mogą liczyć na wyższą dopłatę. Dodatek osłonowy w tym przypadku wygląda następująco:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma maksymalnie 500 zł na rok;
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma maksymalnie 750 zł na rok;
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma maksymalnie 1062,50 zł na rok;
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma maksymalnie 1437,50 zł na rok.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o dodatek osłonowy na prąd?

Dodatek osłonowy nie jest przyznawany "z góry", trzeba najpierw złożyć stosowany wniosek. Gdzie i kiedy to zrobić? Wniosek składa się osobiście w lokalnym urzędzie albo za pomocą platformy ePUAP. Trzeba to zrobić w okresie od 7 do 31 stycznia, aby mieć pewność, że przyznane środki zostaną wypłacone do końca marca 2022 roku. Płatność ta realizowana jest w ratach. Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia, ale maksymalnie do 31 października, pieniądze będą wypłacone jednorazowo i w całości, ale nastąpi to najpóźniej do 2 grudnia 2022 roku. Wnioski złożone po 31 października nie będą rozpatrywane.

Dodatek osłonowy będzie przyznawany tylko jednej osobie z każdego gospodarstwa domowego. Jeżeli taki wniosek złoży kilka osób, pieniądze otrzyma tylko ta, która zrobiła to jako pierwsza. Informację o przyznaniu dodatku osłonowego wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na adres e-mail, który został podany we wniosku. Wszelkie dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie gminy.

DOSTĘP PREMIUM