Dodatek osłonowy 2022. Kiedy wypłata? Nie wszyscy dostaną pieniądze już teraz

Dodatek osłonowy to jeden z elementów rządowej tarczy antyinflacyjnej. Przysługuje on najuboższym gospodarstwom domowym, spełniającym określone kryterium dochodowe. Pierwsze wypłaty planowane są w marcu.
Zobacz wideo

Dodatek osłonowy to forma finansowego wsparcia obywateli stanowiąca rekompensatę za rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wraz z obniżkami podatku VAT oraz akcyzy na paliwo, gaz i energię, jest elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej.

Dla kogo dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski o dodatek osłonowy można było składać od 4 do 31 stycznia 2022 r. Osoby, które dopełniły niezbędnych formalności w tym terminie, mogą spodziewać się wypłaty pierwszej raty dodatku do 31 marca i drugiej raty do 2 grudnia. 

Jeśli ktoś nie złożył wniosku o dodatek do 31 stycznia, ma na to czas jeszcze do 31 października 2022 roku. W takim przypadku jednak nie otrzyma pierwszej raty w marcu, a wypłata dodatku osłonowego zostanie zrealizowana w pełnej kwocie do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będą rozpatrywane m.in. przez Centrum Usług Społecznych w danym mieście/gminie i mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty, a także elektronicznie przez e-PUAP.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej lub odebrana osobiście w siedzibie organu przyznającego dodatek.

Jaka wysokość dodatku osłonowego?

Kwota dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu danego gospodarstwa i wynosi ona:

  • 400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,
  • 600 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego, przy dochodzie nie przekraczającym 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • 850 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,
  • 1150 zł dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

W przypadku zagrożenia ubóstwem energetycznym można liczyć na dodatek osłonowy wyższy o 25 proc. Takie świadczenie przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Podwyższony dodatek osłonowy wynosi: 

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Aby dostać wyższy dodatek osłonowy, niezbędny jest spis źródeł ciepła, czyli złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

TOK FM PREMIUM