Wojna PiS-u z TVN? Do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o radiofonii i telewizji

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji - zgłosiła go grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z proponowanymi zapisami nie można będzie udzielić na nadawanie w Polsce koncesji mediom zależnym od osób albo podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Taki zapis uderza bezpośrednio w telewizję TVN.
Zobacz wideo

Projekt ustawy - jak przekonują posłowie Prawa i Sprawiedliwości - ma doprecyzować regulacje umożliwiające przeciwdziałanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwości przejęcia kontroli nad nadawcami przez dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej.

Proponowane zmiany w ustawie dotyczą art. 35, który mówi o udzieleniu koncesji podmiotom mającym siedzibę w Polsce, a także podmiotom zagranicznym, pod warunkiem, że ich udział w spółce nie przekracza 49 proc. W obowiązującej ustawie możemy również przeczytać, że koncesja może być udzielona podmiotowi zagranicznemu, którego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W proponowanej zmianie w art. 35 ust. 3 usuwa się regulację przewidującą, że spółka zależna od osoby zagranicznej mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego może uzyskać koncesję bez konieczności stosowania ograniczeń z art. 35 ust. 2 ustawy. 

Ponadto przewidziano, że koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego - zauważono.

Wskazano, że efektem proponowanych zmian powinno być jednoznaczne i nie budzące wątpliwości interpretacyjnych osiągnięcie celu w postaci identycznego, w świetle przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, statusu prawnego spółek z siedzibą w Polsce i spółek z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Skoro wolą ustawodawcy jest by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to jednoznacznym jest, że ograniczenia w tym zakresie dotyczą w równym stopniu spółek z siedzibą w Polsce jak i spółek z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego - napisano.

Proponowane rozwiązanie ma zapewnić potencjalnym i aktualnym koncesjonariuszom bezpieczeństwo prawne, a jednocześnie chronić interes publiczny w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz zagwarantować równość praw i obowiązków dla spółek polskich oraz zagranicznych. Mając na względzie obserwowane w ostatnim czasie zwiększenie zagrożeń dla interesów państwa wynikające z tzw. działań hybrydowych państw trzecich, proponowane zmiany należy uznać za konieczne - zaznaczono.

Zmiany uderzą w TVN?

Proponowane zmiany w ustawie mogą zostać wykorzystane przeciwko koncernowi TVN, którego właścicielem jest amerykański koncern Discovery. Wszystkie kanały do niego należące mogą być zagrożone utratą koncesji. 

Co ciekawe, posłowie PiS wysuwają nowelizację zmiany w ustawie o KKRiT w momencie, kiedy stacja TVN24 zabiega o odnowienie koncesji. Obecna kończy się pod koniec września. Stacja złożyła wniosek o jej przedłużenie już rok temu, ale odpowiedzi ze strony KRRiT stale brak. 

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM