Sędzia Paweł Juszczyszyn wygrał w ETPCz. Pierwszy raz stwierdzono naruszenie ważnego przepisu

Paweł Juszczyszyn wygrywa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Trybunał potwierdził naruszenie art. 18 Konwencji o Prawach Człowieka.
Zobacz wideo

Uznano, że w przypadku sędziego Pawła Juszczyszyna procedury prawne były instrumentalnie wykorzystywane do osiągnięcia celów politycznych, a zmiany w systemie sądownictwa miały na celu osłabienie niezawisłości sędziowskiej.

Trybunał przyznał sędziemu 30 tysięcy euro, potwierdzając, że nadmiernym celem Izby Dyscyplinarnej było ukaranie sędziego za ocenę statusu tzw. neo-sedziów.

W ogłoszonym wyroku ETPCz zwrócił m.in. uwagę na "poważne nieprawidłowości w powoływaniu sędziów do nowo utworzonej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która zawiesiła sędziego w obowiązkach za zweryfikowanie niezawisłości innego sędziego powołanego z rekomendacji zreformowanej KRS (Krajowej Rady Sądownictwa)". Zdaniem Trybunału Izba Dyscyplinarna nie spełnia kryteriów "sądu ustanowionego przez prawo". W związku z tym ETPCz orzekł, że "zawieszenie sędziego sądu cywilnego za wydanie orzeczenia sądowego naruszyło jego prawa".

Sprawa Pawła Juszczyszyna

Izba Dyscyplinarna SN jeszcze w maju br. uchyliła zawieszenie w czynnościach służbowych olsztyńskiego sędziego. Został on zawieszony ponad dwa lata temu w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym.

Sędzia Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego 4 lutego 2020 r. w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Obniżono też wtedy o 40 proc. jego wynagrodzenie. Został odsunięty od orzekania, ponieważ rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS.

Posłuchaj podcastu!

DOSTĘP PREMIUM