Kościół przedstawił informacje o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich. Najstarsze dotyczą 1958 roku

Ponad 360 zgłoszeń dotyczących wykorzystywania seksualnego przez duchownych wpłynęło do diecezji i zakonów od lipca 2018 do grudnia 2020. Nowe dane dotyczące zjawiska pedofilii w polskim Kościele przedstawił w poniedziałek Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.
Zobacz wideo

- Chciałbym zwrócić się do osób skrzywdzonych i do wszystkich zgorszonych złem w Kościele jeszcze raz prosząc o przebaczenie - mówił prymas Polski abp Wojciech Polak podczas prezentacji danych statystycznych dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele.

"Odczuwamy wielki wstyd"

Jak podkreślił, przedstawione dane nie wyrażają pełni dramatu wykorzystywania małoletnich, którego dopuścili się niektórzy duchowni. - Po pierwsze są to dane statystyczne, suche liczby, które przecież nie są w stanie wyrazić cierpienia pojedynczych osób w ten sposób skrzywdzonych. Po drugie zaprezentujemy dane, które są wynikiem zgłoszeń dokonanych we wszystkich diecezjach i męskich zgromadzeniach zakonnych od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. a musimy przecież pamiętać i zdajemy sobie z tego sprawę, że wciąż nie wszyscy zdecydowali się opowiedzieć o swojej krzywdzie i dokonać takiego zgłoszenia - wyjaśnił.

Prymas dodał, że kiedy słuchamy historii osób w ten sposób skrzywdzonych "odczuwamy wielki wstyd, ogromny ból i współczucie". - Z drugiej strony jesteśmy wdzięczni i wyrażamy szacunek dla tych, którzy zdecydowali się opowiedzieć o tej swojej krzywdzie, ujawniając swoje traumatyczne historie, często dopiero po latach. Dla wielu jest to powrót do bolącej rany zadanej często wiele dekad temu. Ale bardzo im za to dziękujemy, że w ten sposób pomagają w prawdziwym oczyszczeniu Kościoła - zaznaczył.

- Ta kwerenda pokazuje, że Kościół staje się miejscem wysłuchania i pomocy, szukania prawdy i sprawiedliwości. Zgłoszenia były możliwe, bo Kościół - nie bez oporów, ale jednak - się nawraca - powiedział abp Polak.

Wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Ponad 360 zgłoszeń

Zaprezentowane dane dotyczą zgłoszeń, których dokonano od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.  Czyny, których dotyczyły miały miejsce w latach 1958-2020. Do diecezji oraz zakonów męskich wpłynęło 368 zgłoszeń dotyczących wykorzystywania seksualnego osób małoletnich, z czego 300 w diecezjach oraz 68 w zakonach.

Spośród tych zgłoszeń 10 proc. (38) uznano za niewiarygodne i odrzucono, 51 proc. (186) zgłoszeń jest w trakcie badania, a pozostałe 39 proc. (144) zarzutów uznano za potwierdzone lub uwiarygodnione na etapie wstępnym lub przez Kongregację Nauki Wiary.

Blisko połowa osób pokrzywdzonych, których dotyczyły zgłoszenia, miało poniżej 15. roku życia (47 proc.). W obydwu grupach wiekowych udział chłopców i dziewcząt był taki sam (po 50 proc.). 21 zgłoszeń (5,7 proc.) nie zawiera informacji na temat wieku: 8 dotyczących wykorzystywania dziewcząt, 13 - chłopców.

Jeśli chodzi o status osoby pokrzywdzonej względem Kościoła - byli to między innymi ministranci, uczniowie lub uczennice, uczestnicy duszpasterstw czy pielgrzymek, a także osoby będące z kręgu rodzinnego lub znajomych danego duchownego. 

Obwiniono 292 duchownych

Z kwerendy wynika, że obwinionych o wykorzystywanie małoletnich zostało 292 dwóch księży lub zakonników. A zatem niektóre osoby zostały obwinione o więcej niż jeden taki czyn. 

Ich sytuacja w momencie zbierania danych przez Biuro Delegata KEP była różna. Najczęściej zostali czasowo odsunięci od pełnienia posługi na czas badania zarzutów (46 proc.) lub od jakichkolwiek kontaktów duszpasterskich z dziećmi i młodzieżą (36 proc.) albo otrzymali nakaz przebywania w określonym miejscu (37 proc.).

W pozostałych przypadkach zastosowano takie procedury jak: czasowe odsunięcie od niektórych wymiarów posługi, zakaz przebywania w określonym miejscu, powierzenie ograniczonych zadań duszpasterskich lub karę kanoniczną. 16 proc. obwinionych duchownych przebywa na emeryturze, zaś co dziesiąty (11 proc. obwinionych w diecezjach oraz 6 proc. w zakonach) nie został odsunięty od posługi.

ISKK na konferencji przekazał, że spośród 173 zgłoszonych jurysdykcjom kościelnym spraw dotyczących osób pokrzywdzonych poniżej 15 roku życia, 148 (86 proc.) zostało zgłoszonych państwowym organom ścigania. W 113 przypadkach zgłoszeń tych dokonały diecezje i zakony, a w 35 przypadkach państwowe organy ścigania zostały powiadomione przez inny podmiot. Spośród spraw dotyczących osób poniżej 15 roku życia, które nie zostały zgłoszone państwowym organom ścigania, 13 (8 proc.) dotyczyło duchownych lub zakonników, którzy w momencie oskarżenia już nie żyli, 8 (5 proc.) spraw zgłoszonych jurysdykcjom kościelnym nie przekazano do prokuratury ze względu na uznanie ich za bezpodstawne lub fałszywe. 4 (2 proc.) zgłoszeń w momencie zbierania danych było na etapie weryfikacji wstępnej.

W przypadku 174 zgłoszeń dotyczących osób pokrzywdzonych powyżej 15 roku życia, 35 przypadków (20 proc.) zostało również zgłoszonych państwowym organom ścigania, a w 139 przypadkach (80 proc.) nie dokonano takiego zgłoszenia.

Dokładne dane opublikowane przez ISKK można znaleźć tu

 

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM