Rodzina 500 plus - do kiedy działa program, nowe zasady

Pierwszego lutego ruszył termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus. Sprawdź, do kiedy złożyć wniosek i jakie nowe zasady obowiązują w programie.

Rodzina 500 plus to rządowy program socjalny w ramach którego na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, rodzinie przysługuje comiesięczne świadczenie w wysokości 500 zł. Program wszedł w życie w 2016 roku i wciąż jest kontynuowany. W 2022 roku zaszły jednak pewne zmiany.

500 plus 2022 - jakie zmiany w programie?

Wnioski o 500 plus w 2022 roku można składać od 1 lutego. Istotną zmianą jest fakt, iż obecnie wnioski będą rozpatrywane nie w gminach, a przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od tego roku rodzice nie mogą już składać wniosków w wersji papierowej. Zamiast tego rodzic będzie miał do wyboru jeden z trzech elektronicznych kanałów: wysłanie wniosku za pośrednictwem platformy e-PUAP, PUE ZUS lub portalu Emp@tia.

Do kiedy 500 plus 2022 - pilnuj terminu, jeśli chcesz zachować ciągłość wypłaty

Nowy okres świadczeniowy programu 500 plus obowiązywał będzie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia, wniosek należy złożyć do końca kwietnia tego roku. Wtedy pieniądze zostaną wypłacone do końca czerwca.

Wypłata 500 plus 2022 - kiedy spodziewać się przelewu? 

Wypłata środków z programu 500 plus, podobnie jak dotychczas, realizowana jest zwykle pod koniec miesiąca. To, kiedy rodzice otrzymają przelew uzależnione jest także od terminu złożenia wniosku:

Dla wniosków złożonych do 30 kwietnia 2022 roku, pierwsza wypłata 500 plus nastąpi do 30 czerwca

dla wniosków złożonych od 1 do 31 maja, wypłata nastąpi do 31 lipca,

dla wniosków złożonych od 1 do 30 czerwca, wypłata nastąpi do 31 sierpnia,

dla wniosków złożonych od 1 do 31 lipca, wypłata nastąpi do 30 września,

dla wniosków złożonych od 1 do 31 sierpnia, wypłata nastąpi do 31 października.

Komu przysługuje świadczenie z programu Rodzina 500 plus?

Świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje na każde dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Ubiegać się o nie mogą:

matka albo ojciec, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,

opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

opiekunowi prawnemu dziecka,

dyrektorowi domu opieki społecznej,

rodzinie zastępcze, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo - wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

TOK FM PREMIUM