Egzaminy ósmoklasistów i matury do zmiany. Jest podpis prezydenta. Poznaj nowe zasady!

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która wprowadza ważne zmiany w egzaminach maturzystów i ósmoklasistów. Chodzi o próg 30 proc. na egzaminie z przedmiotu dodatkowego, który będzie obowiązywał na maturze w roku szkolnym 2024/2025. Zmienią się też na stałe terminy egzaminów ósmoklasistów. Zobacz szczegóły!

Matury. Ważne zmiany. Od kiedy obowiązkowy próg punktowy z przedmiotu dodatkowego?

Ministerstwo Edukacji i Nauki planowało od 2025 roku wprowadzić na maturze czwarty obowiązkowy egzamin z przedmiotu wybranego przez ucznia. Na razie zdecydowano jednak o bezterminowym odstąpieniu od tego pomysłu. Egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostaną określone w rozporządzeniu.

Podjęto decyzję, że w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Natomiast na egzaminie z przedmiotu dodatkowego nie będzie w najbliższych dwóch latach progu punktowego decydującego o zdaniu egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Taki próg, 30 proc. na egzaminie z przedmiotu dodatkowego, zostanie jednak wprowadzony na maturze w roku szkolnym 2024/2025.

Egzaminy ósmoklasistów - terminy. Nie będzie ich już w kwietniu!

Na razie, jeszcze przez dwa lata, absolwenci podstawówek będą zdawać egzaminy w wersji zawężonej. Zgodnie z nowelizacją egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych stanowiących zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zmienia się też miesiąc, w którym przeprowadzane będą egzaminy kończące edukację na poziomie podstawowym. W noweli jest zapis, że od roku szkolnego 2022/2023 termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zostanie na stałe przesunięty z kwietnia na maj.

Szkolenie egzaminatorów i nauka zdalna. Jakie nowe zasady wprowadza nowelizacja ustawy?

To nie wszystkie zmiany. Na mocy nowelizacji możliwe też będzie prowadzenie nauki zdalnej z innych powodów niż COVID-19. Warunek to zawieszenie zajęć stacjonarnych, które trwa dłużej niż dwa dni. W ustawie przewidziano także możliwość przeprowadzania szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Będzie też można wygodniej sprawdzać wyniki rekrutacji. Aby usprawnić i przyspieszyć procedury ustalenia wyników rekrutacji oraz ograniczyć konieczność osobistego udziału w nim rodziców lub pełnoletnich kandydatów, rozszerzono zakres czynności, które mogą być dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

TOK FM PREMIUM