Praca zdalna w nowym Kodeksie pracy. Czy pracodawca dołoży się do domowych rachunków? To "dyskusyjne"

Sejm rozpoczął prace nad długo oczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi pracy zdalnej. "Proponowane przez rząd przepisy należy poprawić przed uchwaleniem, gdyż nie precyzują w dokładny sposób między innymi sposobu wyliczania rekompensaty za koszty ponoszone przez pracownika podczas pracy zdalnej w domu" - zaznacza Konfederacja Lewiatan. Zobacz jakie zasady wymagają doprecyzowania.

Rząd zmieni Kodeks pracy. Pracodawca dołoży się do domowych opłat

To już postanowione. Praca zdalna zostanie wprowadzona na stałe do Kodeksu pracy. Rząd przyjął projekt nowelizacji, opisując w nim główne zagadnienia dotyczące świadczenia pracy z domu. Jednak część z rozwiązań pracodawcy uznali za „dyskusyjne" - ich zdaniem potrzebują dalszego uściślenia.

Wątpliwości dotyczą między innymi sposoby rozliczania kosztów pracy zdalnej, czyli np. wykorzystywanych w domu w ramach obowiązków służbowych mediów: energii, internetu, wody.  

Chodzi też o uzgadnianie miejsca wykonywania pracy oraz odpowiedzialność za stanowisko pracy zdalnej. W obecnych przepisach to do pracodawcy należy odpowiednie wyposażenie miejsca pracy zdalnej pracownika. "Niektóre przepisy mogą zniechęcić część pracodawców do tej formy organizacji pracy" – ostrzegła Konfederacja Lewiatan.

Praca zdalna. Przepisy zbyt formalne i ryzykowne

Organizacja proponuje też, aby można było umożliwić pracodawcom ustalanie jednej kwoty rekompensaty kosztów pracy zdalnej w stosunku do całej załogi bądź grupy pracowników wykonującej podobne prace, a nie w odniesieniu do każdego pracownika.

 Inaczej będzie się to wiązało z wizytami pracowników w działach kadr i płac z teczkami rachunków za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne np. z okresu ostatnich miesięcy by wykonać indywidualną analizę. Sposób ustalania indywidualnych kosztów w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych został dotychczas przemilczany.

Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan jest zdania, że regulacje dotyczące pracy zdalnej zawarte w projekcie ustawy postrzegane są przez pracodawców jako sformalizowane i generują pewne ryzyko. 

"Do zagadnień wymagających dyskusji w trakcie prac parlamentarnych należą w szczególności: zasady rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, kwestie bhp, zwiększenia wymiaru pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie czy terminu wejścia w życie nowych rozwiązań" - wskazuje ekspert. 

Praca zdalna. Jak rekompensować koszty pracownika? Ryczałt budzi kontrowersje

Duże kontrowersje budzą zasady ustalania ryczałtu z tytułu rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. 

Najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie kwestii zasad zwrotu kosztów pracy zdalnej do rozstrzygnięcia na poziomie zakładu pracy. Jednak rząd nie bierze pod uwagę takiego rozwiązania.

Na pewno należy uściślić zasady rozliczania kosztów w postaci ryczałtu. Bo teraz nie wiadomo, czy trzeba będzie robić to w odniesieniu dla każdego pracownika z osobna, czy też wyznaczony ryczałt można będzie stosować dla grup pracowników. 

W tym pierwszym przypadku mogłoby dojść do rzeczywistego zablokowania działu HR.  Pracodawcy zastanawiają się czy ryczałt będzie musiał być ustalany proporcjonalnie do wymiaru pracy zdalnej w danym miesiącu.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!

 

 

 

TOK FM PREMIUM