Komu przysługuje dodatek węglowy i jak go rozliczyć? MKiŚ odpowiada na pytania

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać już od 17 sierpnia. Przepisy jednak nie są w pełni zrozumiałe, pojawiają się więc pytania i prośby o ich doprecyzowanie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało odpowiedzi na niektóre, najczęściej poruszane kwestie w sprawie dopłaty w wysokości 3000 zł do zakupu węgla.

Dofinansowanie do węgla 2022. Zakup i rozliczenie zakupu

Podczas składania wniosków pojawiły się pytania dotyczące potrzeby wykazania dochodów czy rozliczenia otrzymanego dodatku fakturami za zakup węgla.

Ministerstwo odpowiedziało więc na pytania: czy dodatek węglowy mogą otrzymać gospodarstwa, które kupiły węgiel jeszcze przed złożeniem wniosku?

MKiŚ: Dodatek przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, które używa paliwa węglowego do ogrzewania. Aby go otrzymać, nie trzeba przedstawiać faktur za zakup. Do uzyskania świadczenia niezbędne jest spełnienie przesłanek wskazanych w ustawie oraz prawidłowe wypełnienie wniosku.

Ustawa o dodatku węglowym nie zawiera kryterium dochodowego. Oznacza to, że o dopłatę do zakupu węgla może wystąpić każdy niezależnie od dochodu. Z tego samego powodu nie trzeba wykazywać dochodów.

Do kiedy i gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski należy składać w urzędach gmin. Można to zrobić osobiście lub przez internet korzystając z platformy ePUAP i Podpisu Zaufanego.

Termin składania wniosków został określony na 30 listopada 2022. Wypłata dodatku odbywa się na konto podane we wniosku, w ciągu 30 dni od jego złożenia.

Gospodarstwo domowe — definicja nie jest oczywista. Czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom budynków wielorodzinnych?

Czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom domów wielorodzinnych. np. kamienic, bloków?

MKiŚ: Świadczenie należy się osobom fizycznym, prowadzącym gospodarstwa domowe ogrzewane piecami węglowymi. Do takich źródeł ogrzewania należą m.in piece kaflowe spotykane w domach wielorodzinnych, nieposiadających centralnego ogrzewania. W takim przypadku gospodarstwo domowe, które posiada indywidualne źródło ogrzewania na węgiel, ma prawo do dodatku. Przysługuje on także mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którzy kupują opał do kotłowni w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Wówczas każde gospodarstwo domowe powinno indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy. Jeśli kotłownie w takim budynku obsługuje podmiot zewnętrzny/ przedsiębiorstwo, to jemu dodatek nie będzie przyznany.

Kto jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego? Przypominamy

O dofinansowanie węgla mogą wystąpić osoby, które do ogrzania domu używają węgla. Dopłata dotyczy urządzeń zasilanych paliwami stałymi, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Mogą mini być:

  • kotły,
  • kominki,
  • kozy,
  • ogrzewacze powietrza,
  • trzony kuchenne,
  • piecokuchnie,
  • kuchnie węglowe,
  • piece kaflowe

Kto jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego, jeśli w jednym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych korzystających z tego samego źródła ogrzewania?

MKiŚ: Każde z gospodarstw może osobno złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie lub wpisanie źródła ogrzewania do CEEB.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM