Tarcza antyinflacyjna 2022 przedłużona? Są zmiany w ustawie o CIT

Sejmowa podkomisja do monitorowania systemu podatkowego przyjęła projekt nowelizacji ustawy o CIT z poprawkami. Zawiera on m.in. przepisy wydłużające działanie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r.

Sejmowa podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego omawiała projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zdecydowana większość poprawek, jakie zostały zgłoszone podczas prac w podkomisji, miała charakter legislacyjny i porządkowy. Część poprawek dotyczyła zmniejszenia obowiązków notariuszy, które są związane z przekazywaniem dokumentów notarialnych.

Tarcza antyinflacyjna 2022. Obowiązuje do końca bieżącego roku

W projekcie nowelizacji ustawy o CIT zawarte zostały zapisy mające na celu wydłużenie działania tarczy antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczącego: 

  • żywności, 
  • paliw silnikowych, 
  • gazu ziemnego, 
  • energii elektrycznej i cieplnej, 
  • nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą.

Rządowa tarcza antyinflacyjna 2022. Ile kosztuje wydłużenie działania tarczy?

Samo tylko utrzymanie obniżonych stawek VAT przez kolejne dwa miesiące spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa na poziomie 4,8 mld zł. Projekt ustawy ma także na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych w sposób, który uczyni je bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność.

W projekcie ustawy zostały zawarte także zapisy, na mocy których w następnym roku i kolejnych zostaną utrzymane stawki podatku VAT na poziomie 8 proc. (stawka obniżona) oraz 23 proc. (stawka podstawowa).

Tarcza antyinflacyjna 2022. Jakie zmiany przepisów wiążą się z tarczą?

Wśród najważniejszych modyfikacji znalazły się m.in. zmiany przepisów i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023), uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie oraz zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji krajowych a także odnoszących się do polskiej spółki holdingowej (PSH).

Jak informuje PAP, w projekcie proponowana jest także zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, złagodzenie przepisów dotyczących rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych czy poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).

Projektem teraz zajmie się sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

DOSTĘP PREMIUM