Nawet politycy PiS zagłosowali w Senacie za poprawkami w ustawie o dodatku do węgla. Co zrobi z nią Sejm?

Senat zgłosił w czwartek poprawki do ustawy o dodatku węglowym, rozszerzając zakres gospodarstw domowych uprawnionych do otrzymania dodatku w wysokości 3 tys. zł. Senat zaproponował też wykreślenie wszystkich przepisów dotyczących banków i Prawa bankowego. Jednak wszystko wskazuje na to, że jutro Sejm te zapisy odrzuci.
Zobacz wideo

Ustawę poparło 98 senatorów, jeden był przeciw, jeden się wstrzymał. "Za" byli też politycy PiS.  Senator Maria Koc pytana przez reporterkę TOK FM Monikę Zdzierę - czy to działanie taktyczne, aby upewnić się, że ustawa przez Senat przejdzie - przypomniała, że jeśli chodzi o dopłaty dla gospodarstw ogrzewanych pelletem czy olejem opałowym, premier zapowiedział już odrębny projekt. - Trwają uzgodnienia między resortami, to jest już wyliczone - wskazała. 

Teraz ustawa o dodatku do węgla trafi do Sejmu, który już jutro może się nią zająć. 

Jedna z zaproponowanych poprawek przewiduje wykreślenie z ustawy definicji paliwa stałego rozumianego jako "węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego". W efekcie prawo do dodatku w wys. 3 tys. zł zyskują gospodarstwa domowe niezależnie od rodzaju źródła ogrzewania.

Senat zaproponował też skreślenie przepisów, które nie odnoszą się do dodatku węglowego. Chodzi o artykuły odnoszące się do Prawa bankowego, procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Senatorowie poparli też skreślenie artykułu odnoszącego się do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Inna poprawka przewiduje przyznanie Radzie Ministrów prawo do umorzenia w całości lub części - na wniosek ministra finansów - wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonej gwarancji przedsiębiorstwom energetycznym.

Ustawa - której nazwa po zmianach Senatu brzmi "o dodatku pieniężnym na pokrycie kosztów ogrzewania niektórych gospodarstw domowych" - przewiduje wypłatę 3 tys. zł dodatku.

Zakładany maksymalny limit wydatków na te dodatki wynosi w 2022 r. 11,5 mld zł. Źródłem finansowania dodatku jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według Ministerstwa Finansów z NBP będzie pochodziło ok. 9,5 mld zł. Dodatkowo w ustawie przewidziano 2 mld zł na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Posłuchaj podcastu!

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM