"Wobec śmierci i zagrożenia życia migrantów...". Prawnicy apelują do władz w sprawie sytuacji na granicy

Pod apelem o poszanowanie godności migrantów i migrantek, ale też o przestrzeganie prawa - w tym Konwencji Genewskiej - podpisało się już prawie pół tysiąca prawników, w tym znane autorytety, m.in. prof. Adam Bodnar i prof. Małgorzata Gersdorf.
Zobacz wideo

"W obliczu tragedii migrantów i migrantek poszukujących schronienia na terytorium naszego kraju, wobec śmierci i zagrożenia ich życia, my, prawniczki i prawnicy oraz popierające ten apel osoby, wzywamy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do poszanowania godności oraz humanitarnego traktowania migrantów i migrantek, a także do wykonania ciążących na naszym państwie obowiązków wynikających wprost z art. 56 Konstytucji RP, Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Karty Praw Podstawowych UE" - tak brzmi apel do naszych władz przygotowany przez prawniczki i prawników.

Jeden z jego współtwórców, prof. Jakub Urbanik, mówi, że apel "powstał z potrzeby serca, a właściwie jest to krzyk rozpaczy". - To co się dzieje na naszych granicach jest kompletnie nieakceptowalne i niewyobrażalne. Obowiązek pomocy migrantom i migrantkom wynika z podstawowych wartości, które dzielimy w naszym społeczeństwie: z humanitaryzmu, z poszanowania godności ludzkiej, ale też z tego, na co tak lubi się powoływać nasz rząd, czyli z podstawowych wartości chrześcijańskich. Jedną z nich jest miłość do bliźniego, do bliźnich, a to są nasi bliźni - podkreśla prof. Jakub Urbanik.

Wskazuje również, że obowiązek pomocy ludziom na granicy wynika nie tylko z wartości, ale też z prawa. - Chodzi przede wszystkim o art. 56 Konstytucji, a jest to przecież prawo, które nas wszystkich obowiązuje czy z Konwencji Genewskiej - dodaje profesor.

Wspomniany art. 56 Konstytucji mówi: "1. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. 2. Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi".

Sygnatariusze apelu

Pod apelem podpisali się m.in. prof. Adam Bodnar, prof. Małgorzata Gersdorf, prof. Mirosław Wyrzykowski, prof. Michał Romanowski czy prof. Roman Kuźniar. Jest też wiele podpisów innych naukowców i naukowczyń z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych uczelni. Są też podpisy studentów.

Apel został dziś przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale - jak mówi prof. Jakub Urbanik - podpisy będą dalej zbierane i też zostaną przekazane. Można je złożyć za pośrednictwem formularza pod linkiem.

Posłuchaj podcastu!

Stan wyjątkowy na pograniczu z Białorusią

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Rząd uzasadnia konieczność wprowadzania stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Alaksandra Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową".

Rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, że premier Morawiecki wprowadził do wtorkowego porządku obrad Rady Ministrów kwestię przedłużenia stanu wyjątkowego. "Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest nadal bardzo poważna i wymaga szczególnych działań" - napisał na Twitterze.

Z kolei szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zapowiedział, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej.

TOK FM PREMIUM