Alert BRAVO - drugi stopień alarmowy wprowadzony w dwóch województwach. Ryzyko jest podwyższone

Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, które na terenie dwóch województw wprowadza alarm BRAVO - drugi w czterostopniowej skali stopień alarmowy. Wyjaśniamy, co oznaczają poszczególne stopnie alarmowe i czego się po nich spodziewać.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłasza stopień alarmowy BRAVO na terenie dwóch województw

Na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego wprowadzono drugi stopień alarmowy, określany także jako BRAVO. To pokłosie wojny na Ukrainie i trudnej sytuacji na granicy wywołanej wzmożonym ruchem przy przejściach granicznych. Według informacji przekazanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, alert BRAVO będzie obowiązywać od 28 lutego do 15 marca.

Co to jest stopień alarmowy BRAVO?

Stopień alarmowy BRAVO to drugi poziom alarmu w czterostopniowej skali stosowanej w Polsce. Pierwszy uznaje się za najniższy, a czwarty za najwyższy, jesteśmy więc w połowie systemu alarmowego. BRAVO dotyczy potencjalnego zagrożenia w cyberprzestrzeni i zobowiązuje administrację publiczną do wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Dotychczas korzystano z systemu alarmowego w przypadku dużych międzynarodowych wydarzeń, np. szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach w 2018 roku.

Instytucje publiczne objęte alarmem BRAVO będą musiały m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji i w razie potrzeby wprowadzać zmiany w dostępie do systemów informatycznych.

Co oznaczają poszczególne stopnie alarmowe?

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z poniższych stopni:

Pierwszy stopień alarmowy ALFA (najniższy) stosuje się w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia;

Drugi stopień alarmowy BRAVO stosuje się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, gdy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany;

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE stosuje się:

1) w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:

  • bezpieczeństwo lub porządek publiczny,
  • bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej,
  • bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w przypadku uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) w przypadku uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Czwarty stopień alarmowy DELTA (najwyższy) stosuje się:

1) w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie:

  • bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  • bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskie,
  • bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskie;

2) w przypadku, gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) w przypadku, gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM