Ważne zmiany dla kierowców. Konsekwencje szybkiej jazdy będą znacznie kosztowniejsze

Nowe przepisy dla kierowców są coraz surowsze. Z początkiem 2023 roku w życie wejdą zmiany, które boleśnie odczują miłośnicy przekraczania prędkości na drogach. Od tego czasu kasowanie uzbieranych punktów karnych za szybką jazdę będzie trwało znacznie dłużej i będzie dużo kosztowniejsze.

Czym jest kurs reedukacyjny? Ostatnia deska ratunku przed utratą prawa jazdy 

W Polsce dopuszczalna liczba punktów karnych za przewinienia drogowe to 24 (w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż rok, limit ten wynosi 20). Po jej przekroczeniu kierowca traci prawo jazdy i aby je odzyskać, musi ponownie zdać egzamin zarówno praktyczny, jak i teoretyczny. Świeżo upieczeni kierowcy, którzy mają uprawnienia krócej niż rok, muszą dodatkowo ponownie przejść kurs na prawo jazdy. 

Ratunkiem przed taką sytuacją jest kurs reedukacyjny, który redukuje liczbę punktów karnych. Jest on organizowany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) na terenie całego kraju. Są to szkolenia dla kierowców, którzy mają na swoim koncie przewinienia drogowe, a liczba ich punktów karnych jest na tyle wysoka, że kolejny mandat może grozić utratą prawa jazdy.

Reedukacja na nowych zasadach mocno uderzy po kieszeniach piratów drogowych

Aktualnie kurs reedukacyjny to sześciogodzinne szkolenie teoretyczne. Jego koszt wynosi zaledwie 350 zł. 

Związek Województw RP od dłuższego czasu zabiegał w Ministerstwie Infrastruktury o podwyższenie obowiązującej od 2013 roku i nigdy nie waloryzowanej opłaty. Związek twierdzi, że kwota 350 zł nie wystarcza na pokrycie kosztów, jakie ponoszą Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w związku z organizacją i prowadzeniem tych kursów. Zwrócono także uwagę na fakt, iż tak niska opłata nie ma charakteru odstraszającego i karzącego dla piratów drogowych.

Ministerstwo Infrastruktury postanowiło przychylić się do apelu związku. Resort podjął prace zmierzające do zmiany art. 105 ust. 3 pkt 2 i 105 ust. 5 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, które określają maksymalną opłatę za kursy reedukacyjne dla kierowców.

- Proponujemy zwiększenie stawki 500 zł opłaty za tego rodzaju kursy do kwoty 2000 zł. Ratio legis takiej propozycji opiera się na wskazaniu, że kursy reedukacyjne są skierowane do określonej grupy osób, nie wszystkich obywateli, a jedynie tych, którzy poprzez swoje niewłaściwe działanie, poprzez zachowanie, poprzez nierespektowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego przekroczyły liczbę maksymalnych punktów karnych (24) i są zobowiązani do odbycia takich kursów – uzasadniała decyzję resortu Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwo Infrastruktury.

Reedukacja nie tylko droższa, ale i dłuższa 

Redukcja punktów karnych już niebawem będzie nie tylko bardziej kosztowna, ale będzie także wymagała dłuższego czasu. 

Jak podaje prawo.pl, od 17 września 2022 r. zaczną obowiązywać zmienione zasady i wysokości liczby tzw. punktów karnych. Punkty mają być kasowane po dwóch latach licząc od dnia zapłaty mandatu, a nie po roku, jak obecnie.

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło także projekt rozporządzenia w sprawie długości trwania kursu reedukacyjnego. Po zmianach będzie on trwał nie 6, a 28 godzin. Projekt określa szczegółowy program 28-godzinnego kursu, realizowanego podczas 4 dni w formie wykładów i warsztatów. Kurs przeprowadzany będzie przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i obejmie w szczególności przedstawienie skutków wypadków drogowych, wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym oraz psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwo w ruchu drogowym.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM