Świadczenie postojowe 2022. Ostatni tydzień na wniosek do ZUS. Inaczej pieniądze przepadną

Przedsiębiorcy, oraz osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, które odczuły negatywne skutki pandemii, do 16 sierpnia mogą wystąpić o świadczenie postojowe 2022 - przypomina ZUS. Po tym czasie wsparcie nie będzie przydzielane. Pieniądze przepadną.

Świadczenie postojowe — 1300 zł, ale nie dla każdego

O świadczenie postojowe 2022 mogą ubiegać się osoby, które spełnią określone warunki. Jego wysokość to — jak informuje ZUS - 1300 zł i jest pochodną 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

ZUS przypomniał też, że czas wystąpienia o świadczenie niebawem mija. Wniosek może być bowiem złożony najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Ponieważ stan epidemii trwał w Polsce do 16 maja 2022, osoby starające się o wsparcie mają czas na składanie formularzy jedynie do 16 sierpnia 2022 roku.

Świadczenie postojowe 2022. Złóż wniosek, jeśli spełniasz te warunki

Ustawodawca w ramach Tarczy Antykryzysowej określił konkretne warunki związane z obniżeniem dochodów, które umożliwiają ubieganie się o wsparcie rządowe w postaci tzw. postojowego.

Przedsiębiorcy, dostaną świadczenie jeśli:

  • w następstwie COVID-19 doświadczyli przestoju w prowadzonej działalności,
  • mieszkają na terytorium Polski,
  • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż działalność gospodarcza,
  • ich działalność gospodarcza została rozpoczęta przed 1 kwietnia 2020 roku oraz: została zawieszona po 31 stycznia 2020 roku, albo nie została zawieszona, ale przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Osoby na umowach cywilnoprawnych, dostaną świadczenie, jeśli:

  • mają za sobą przestoje w pracy związane z pandemią koronawirusa,
  • mieszkają na terytorium Polski,
  • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że równocześnie jest to ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 kwietnia 2020 roku,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe? Procedura zależy od rodzaju wniosku

W zależności od tego, który z wniosków obowiązuje danego ubezpieczonego — a sierpniowy termin obejmuje 10 różnych wniosków — istnieją różne metody składania.

Przedsiębiorcy, składający wniosek o pierwsze świadczenie postojowe (RSP-D) lub o kolejne świadczenia postojowe (RSP-DK) mogą to zrobić wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przez stronę: Tarcza Antykryzysowa

Z kolei za osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych wnioski składają zleceniodawcy lub zamawiający. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy cywilnoprawnej. Jeśli zawarta jest więcej niż jedna umowa cywilnoprawna, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa oddzielny wniosek dla każdej umowy.

Wnioski na pierwsze świadczenie (RSP-C) lub kolejne (RSP-CK) należy składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

TOK FM PREMIUM