Matura poprawkowa 2022 już dzisiaj. W tym roku przystępuje mniej uczniów niż w ubiegłym

We wtorek 23.08.2022 odbywają się pisemne poprawkowe egzaminy maturalne. To jedyny termin, kiedy maturzyści mogą podejść do niezaliczonych egzaminów ponownie. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), przystąpienie do egzaminu poprawkowego zadeklarowało 52,3 tys. abiturientów. Jakie są zasady tegorocznych "poprawek", ile egzaminy potrwają i kiedy będą wyniki?

Jak podała CKE do matury poprawkowej w tym roku przystąpienie zadeklarowało 52,4 tys. abiturientów. To mniej jak w ubiegłym roku, gdy do "poprawki" przystąpiło 64 tysiące młodych osób.

Jak podaje CKE przystąpienie do egzaminu poprawkowego z matematyki zadeklarowało blisko 42,3 tys. maturzystów, z języka polskiego 5 tys. maturzystów, a do egzaminu poprawkowego z języka angielskiego - ponad 4,4 tys. Deklaracje dotyczące pisania egzaminu poprawkowego z języka niemieckiego złożyło 422 maturzystów, z języka rosyjskiego - 80 maturzystów, z języka hiszpańskiego - 13 maturzystów, z języka francuskiego - 7 maturzystów, z języka włoskiego - 3 maturzystów.

Matura 2022. Jaki był próg zaliczeniowy tegorocznych egzaminów?

W tym roku maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu dodatkowego, zdawanego na poziomie rozszerzonym. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych musieli dodatkowo przystąpić do obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebowali wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego.

Matura poprawkowa 2022. Jakie są zasady egzaminu poprawkowego? Kto może przystąpić do poprawki?

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu na poziomie podstawowym, ma prawo do poprawki 23 sierpnia. Aby przystąpić do egzaminu w tym terminie maturzysta musiał do 12 lipca złożyć pisemne oświadczenie w swojej macierzystej szkole.

Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Matura poprawkowa 2022. O której się zacznie? Ile będzie trwać egzamin?

Maturzyści mogą poprawić maturę wyłącznie w części pisemnej. 

Egzaminy zaczną się we wtorek 23 sierpnia o godzinie 9:00.

Ile będą trwały egzaminy? Zgodnie z rozpiską udostępnioną w harmonogramie CKE, egzamin pisemny z przedmiotów trwa kolejno:

język polski: poziom podstawowy - 170 minut;

matematyka: poziom podstawowy - 170 minut;

języki obce nowożytne: poziom podstawowy - 120 minut.

Egzamin poprawkowy. Matura 2022. Kiedy maturzyści poznają wyniki?

Jak informuje PAP, Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że wszystkich maturzystów uprawnionych w tym roku do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu jest 60,8 tys. Chęci przystąpienia do egzaminu poprawkowego zadeklarowało 52,3 tys. z nich.

Wyniki poprawkowych egzaminów maturzyści poznają 9 września. Tego samego dnia CKE ogłosi pełne wyniki egzaminu maturalnego (zawierające wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji głównej – majowe, dodatkowej – czerwcowej i poprawkowej – sierpniowej).

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM