Czy rząd przygotował kompleksowe wsparcie do ogrzewania? Powstają nowe dodatki

Ustawa o dodatku węglowym reguluje jednorazowe wsparcie dla gospodarstw ogrzewających domy węglem. Od początku była krytykowana za wycinkowe podejście do problemu rosnących cen ogrzewania i energii. Rząd zdecydował jednak aby przyjąć ją w niezmienionym kształcie, a teraz pracuje nad kolejnymi. Kto jeszcze może liczyć na dodatek? Pomysłów jest coraz więcej.

Dodatek węglowy 2022: ten program już działa, złóż wniosek do 30 listopada 2022

Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 zł mogą dostać przedstawiciele gospodarstw domowych, w których do ogrzania domu używany jest węgiel. Dokładnie chodzi o kotły, kominki, kozy, ogrzewacze powietrza, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, piece kaflowe, zasilane paliwami stałymi zawierającymi nie mniej niż 85 proc. węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dopłaty jest zgłoszenie źródła ciepła do CEEB oraz prawidłowe złożenie wniosku. Wnioski można już składać w urzędach gmin, ostateczny termin składania określono na 30 listopada 2022 roku. Gminy mają 30 dni na przekazanie dodatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Dopłaty do ogrzewania dla kolejnych źródeł ciepła. Prace nad ustawą trwają

Obecnie trwają prace nad kolejnym dodatkiem związanym z rosnącymi cenami ogrzewania. Rząd przygotował projekt nowej ustawy zapewniającej jednorazowe wsparcie dla gospodarstw domowych, używających innych paliw do ogrzania domu. To — podobnie jak w przypadku dodatku węglowego — także będzie jednorazowa wypłata. Kwota dopłaty będzie jednak inna dla każdego z paliw. Jej wysokość została w projekcie uzależniona od wzrostów cen.

  • 3000 zł dostaną osoby, których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
  • 2000 zł będzie wypłacone tym gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
  • 1000 zł dostaną gospodarstwa, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł otrzymają osoby, u których w domach głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

Czy dopłaty do ogrzewania dostaną też gospodarstwa korzystające z butli gazowych? Temat zniknął z posiedzenia rządu

Jak poinformował Dziennik Gazeta Prawna, rząd rozważał dalsze rozszerzanie wsparcia dla gospodarstw domowych ponoszących coraz wyższe koszty z tytułu podwyżek cen ogrzewania.

Według rozmówcy DGP z rządu omawiane było też  rozszerzenie wsparcia na gospodarstwa domowe używające butli z gazem. Od 2000 roku ten rodzaj paliwa miał podrożeć nawet dwukrotnie. Dopłaty do butli z gazem to jednak — jak zauważono  — bardzo trudny projekt.

"Nie ma systemu rejestracji zakupu butli, ciężko byłoby określić, komu taki dodatek jest faktycznie należny — powiedział informator DGP.

Podczas posiedzenia rządu, które odbyło się  we wtorek 23 sierpnia, ten temat nie był jednak omawiany. Zamiast tego pojawił się projekt wsparcia samorządów. 

Czy dodatek węglowy dostaną też instytucje? Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Jeszcze jednym punktem, o który będzie rozszerzone wsparcie rządowe, są dodatki na instytucje publiczne, stanowiące tzw. podmioty wrażliwe.

Będą to szkoły, szpitale żłobki, a także — jak zakomunikował Mateusz Morawiecki po wtorkowym posiedzeniu rządu — także kościoły. 

Podmioty wrażliwe mogą otrzymać dopłaty do ponoszonych kosztów ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez nie działalności statutowej. Mają dotyczyć:

  • węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85 proc.,
  • węgla kamiennego,
  • pelletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy,
  • gazu skroplonego LPG,
  • oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania,

Jeszcze podczas legislacji ustawy o dodatku węglowym opozycja i organizacje społeczne apelowały do rządu o sprawiedliwe i całościowe podejście do tematu.

Trzy organizacje: Polski Alarm Smogowy, Instytut Badań Strukturalnych i Fundacja Frank Bold przygotowały nawet projekt.

"Postanowiliśmy zaapelować do wszystkich senatorów, którzy będą pracować nad ustawą rządową, o odpowiedzialne, solidarne i niewykluczające podejście. Pomoc powinna trafić do najbardziej potrzebujących, a nie jedynie do użytkowników węgla" - mówił wówczas Adam Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.

Senatorowie poprawili rządowy projekt, jednak Sejm przywrócił i przegłosował go w kształcie zaproponowanym przez rząd.

Na wtorkowym posiedzeniu zostały natomiast doprecyzowane dodatki dla innych niż węgiel źródeł ciepła i dla podmiotów wrażliwych? Teraz projekt trafi do Sejmu.  

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM