Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy? Warunki, terminy [Q&A]

Czym jest dodatek osłonowy? Ustawa o dodatku jest częścią Tarczy Antyinflacyjnej, która ma łagodzić rosnące ceny energii, gazu i żywności. Komu należy się dodatek i gdzie złożyć wniosek? Ministerstwo Klimatu i Środowiska podpowiada jak go wypełnić i kiedy spodziewać się wypłaty [Q&A].

Dodatek osłonowy — kryteria przyznawania i kwoty wsparcia

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość świadczenia zależy od dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Kwota dodatku może być większa, jeśli w gospodarstwie domowym używane jest paliwo węglowe. W tym przypadku kwota dodatku wynosi odpowiednio: 500 zł, 750 zł, 1062,50 zł i 1437,50 zł. Żeby jednak otrzymać podwyższoną kwotę dodatku, węglowe źródło ogrzewania budynku musi być zgłoszone do CEEB.

Przy wypłacie dodatku osłonowego obowiązuje mechanizm "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że świadczenie będzie wypłacone nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego. W tym przypadku jednak kwota wypłaty zostanie pomniejszona i wysokość przekroczenia. Najniższe wypłacane dodatki zostały określone na 20 zł.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? MKiŚ odpowiada na pytania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat dodatku.

Gdzie można znaleźć druk wniosku o dodatek?

Druk wniosku można pobrać w urzędzie gminy lub na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jak wypełnić wniosek, gdzie można znaleźć instrukcję?

Instrukcja wypełnienia wniosku o dodatek osłonowy także znajduje się na stronach resortu klimatu i środowiska. Należy pobrać dokument zatytułowany "wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy". Dostępne instrukcje znajdują się w dwóch formatach dokumentów.

Jakie dokumenty należy zabrać, składając wniosek w urzędzie gminy?

Idąc z wnioskiem do urzędu, należy zabrać ze sobą dokument tożsamości.

W zależności od okoliczności mogą być wymagane także inne dokumentu np. orzeczenia sądu o alimentach w przypadku deklarowania płacenia alimentów na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego i dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające ich zapłatę.

Czy wniosek może być złożony drogą elektroniczną?

Wniosek może być złożony drogą elektroniczną. W tym przypadku wniosek należy złożyć przez ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego. W przypadku konieczności dołączenia oświadczeń, czy innych dokumentów dodatkowych, należy je zeskanować i dodać jako załącznik.

Dodatek osłonowy — ważne daty

Obecnie składane wnioski o dodatek osłonowy bazują na dochodach gospodarstwa domowego za 2021 rok. We wnioskach składanych przed 1 sierpnia 2022 roku, wykazywane były dochody rodziny z 2020 roku.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy składać do 30 października 2022 roku. Po tym terminie wnioski nie będą już przyjmowane.

Dodatek będzie wypłacony jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku, najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

DOSTĘP PREMIUM