Dwie emerytury zamiast jednej? Czy wdowy i wdowcy dostaną dodatkowe świadczenie?

Aktualnie po śmierci małżonka wdowa lub wdowiec mogą zdecydować o zachowaniu swojej emerytury albo zrezygnować z niej na rzecz renty rodzinnej, która wynosi 85 proc. emerytury zmarłego małżonka. Nie ma możliwości łączenia świadczeń. Jest jednak szansa, że wkrótce to się zmieni, a wdowy i wdowcy zyskają dodatkowe pieniądze. Jakie miałyby być nowe zasady?

W maju Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy, który zakłada pobieranie przez wdowy dwóch świadczeń: własnej emerytury oraz części emerytury zmarłego męża lub żony. Ponieważ projekt w Sejmie ugrzązł, to autorzy rozważają złożenie go po raz drugi, jako projektu obywatelskiego. Na czym dokładnie mają polegać zmiany proponowane w świadczeniach rodzinnych?

Renta rodzinna 2022. Co należy się wdowie lub wdowcowi po śmierci współmałżonka?

Aktualnie po śmierci małżonka wdowa lub wdowiec mogą zdecydować o zachowaniu swojej emerytury albo zrezygnować z niej na rzecz renty rodzinnej, która wynosi 85 proc. emerytury małżonka. Nie ma możliwości łączenia świadczeń.

Jak na swoich stronach informuje ZUS wypłacanie renty rodzinnej przysługuje osobie, która do dnia śmierci partnera pozostawała z nim lub nią we wspólnocie małżeńskiej, o ile:

  • w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy;
  • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli się uczą w szkole - 18 lat 
  • jeżeli są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy. 

W 2022 roku pojawiła się jednak szansa, że przepisy się zmienią na korzyść wdów i wdowców. Według projektu ustawy, jaki złożyła w Sejmie Lewica,  jedno ze świadczeń miałoby być wypłacane w pełnej dotychczasowej wysokości, a drugie – w 25 proc. O tym, które świadczenie miałoby być wypłacane w całości, decydowałaby sama wdowa/wdowiec. 

Renta rodzinna. Dlaczego zmiana ustawy byłaby ważna dla kobiet?

- To realne wsparcie nawet dla 1,5 mln osób w całej Polsce, w większości kobiet, które po stracie współmałżonka nie są w stanie samodzielnie utrzymać domu, zapłacić za leki - podkreśla Lewica.

Projektem ustawy, Lewica zwraca uwagę na trudną sytuację zwłaszcza samotnych kobiet, które po śmierci małżonka, często z dnia na dzień zostają z dużo niższymi dochodami.

- Kobiety, szczególnie w starszych pokoleniach, często zajmowały się dziećmi i chorymi członkami rodziny i mają krótszy okres odprowadzania składek, dlatego ich świadczenia są niższe – informowała w maju w komunikacie Lewica.

Zmiany w wypłatach renty rodzinnej dla wdowy. Czy Sejm zdecyduje się przyjąć projekt Lewicy?

Narazie jednak projekt wciąż czeka na rozpatrzenie przez Sejm, a Lewica zastanawia się czy nie złożyć go po raz drugi, tym razem jako projektu obywatelskiego. Jeśli politycy podejmą decyzję o przekształceniu projektu, będą potrzebowali zebrać co najmniej 100 tys. podpisów.

Łączenia świadczeń stosuje się w innych krajach Unii Europejskiej, na przykład w Niemczech, we Włoszech, w Czechach czy na Litwie. - Nie ma powodu, żeby takie rozwiązanie nie mogło funkcjonować w Polsce – informowała wiosną w komunikacie Lewica.

Wniosek o rentę rodzinną ZUS. Jak starać się o rentę rodzinną?

Aby starać się o otrzymanie renty rodzinnej należy wypełnić w ZUS wniosek ERR. 

- Wniosek można złożyć w każdym oddziale ZUS, jednak rozpatrzy go placówka właściwa ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli ktoś mieszka w Polsce, będzie to placówka właściwa ze względu na adres zameldowania na pobyt stały. Jeśli składający wniosek nie mieszka w Polsce, wniosek rozpatrzy placówka właściwa ze względu na adres miejsca pobytu lub ostatni adres zameldowania na pobyt stały w Polsce – czytamy w serwisie Prawo.pl.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM