Gowin vs. Seremet. Ma być "partnerski dialog", a jest "nie musimy wszystkich informować"

Minister sprawiedliwości przygotował rewolucję w prokuraturze. Nowa ustawa przygotowana przez resort Jarosława Gowina włącza prokuraturę wojskową do cywilnej, likwiduje pion śledczy w IPN i daje większe kompetencje dla prokuratora generalnego. O tym, że zostanie zaprezentowana, Andrzej Seremet dowiedział się od reportera TOK FM. Nikt z Ministerstwa Sprawiedliwości go nie poinformował.

Jarosław Gowin chce utrzymać niezależność prokuratury, ale jednocześnie prokurator generalny miałby składać coroczne sprawozdanie w Sejmie. - Tak aby za pośrednictwem parlamentu opinia publiczna mogła się zapoznać z działaniami prokuratury - mówił minister.

Rząd miałby też wyznaczać prokuraturze kierunek polityki karnej i to budzi ogromny sprzeciw Andrzeja Seremeta. - Może doprowadzić do ubezwłasnowolnienia prokuratora generalnego, ale przede wszystkim do wystawienia go na próbę ocen, które formułowane byłyby z motywacji politycznych - mówi Seremet reporterowi TOK FM. - Takie niebezpieczeństwo wyraźnie się rysuje - zaznacza.

Wiceminister sprawiedliwości tak widzi ten model współpracy. - Partnerski, międzyinstytucjonalny dialog między rządem a prokuratorem generalnym - mówi Michał Królikowski.

Mieliśmy już próbkę tego dialogu - Seremet od reportera TOK FM dowiedział się, że Jarosław Gowin pokaże w czwartek projekt ustawy.

- Pierwsze słyszę, że ma być taka konferencja i ujawnienie pewnych propozycji - mówił rano Seremet.

Zapytaliśmy o to na konferencji ministra sprawiedliwości. - Nie ma żadnego powodu, aby ktoś dowiadywał się wcześniej niż ogół Polaków - skomentował Jarosław Gowin.

TOK FM PREMIUM