Abp Głódź: Jeszcze nie jest tak, żeby sołtysów konsultować z Watykanem

Nie ma w prawie kanonicznym żadnych przepisów, to nie jest funkcja rządowa ani samorządowa - powiedział emerytowany metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, odpowiadając na pytania o to, czy można łączyć funkcje arcybiskupa i sołtysa. - Jeszcze nie jest tak, żeby sołtysów konsultować z Watykanem - dodał.
Zobacz wideo

Abp Leszek Głódź pojawił się na sesji Rady Gminy Jaświły, w której to gminie leży jego rodzinna wieś Piaski - tam niedawno został sołtysem. Odpowiadając na pytania dziennikarzy o łączenie funkcji arcybiskupa i sołtysa, zaznaczył, że na ten temat nie ma w prawie kanonicznym żadnych przepisów. - To jest funkcja społeczna, a nie rządowa. Coś trzeba robić na emeryturze. Ja stąd wyszedłem i tu wracam - powiedział.

Dopytywany przez dziennikarzy - czy decyzję o tym, że został sołtysem wsi Piaski na Podlasiu, konsultował z episkopatem i Watykanem, odpowiedział: - Jeszcze nie jest tak, żeby sołtysów konsultować z Watykanem.

Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego Kościoła katolickiego (kan. 285 §3 KPK), "Duchownym zabrania się przyjmowania publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy świeckiej". Kodeks wskazuje również w kan. 278 §3, że "duchowni powinni się powstrzymać od zakładania lub przynależności do stowarzyszeń, których cel albo działalność nie dadzą się pogodzić z obowiązkami właściwymi stanowi duchownemu lub mogłyby przeszkadzać w sumiennym wypełnianiu zadania zleconego im przez kompetentną władzę kościelną".

Duchowni katoliccy mają także zakaz czynnego udziału w partiach politycznych. "Nie mogą brać czynnego udziału w partiach politycznych ani w kierowaniu związkami zawodowymi, chyba że – zdaniem kompetentnej władzy kościelnej – będzie wymagała tego obrona praw Kościoła lub rozwój dobra wspólnego" – czytamy w kan. 287 §2 KPK.

Ograniczenia działalności duchowny w życiu publicznym można rozpatrywać jedynie na gruncie prawa kanonicznego oraz zasady autonomii Kościoła i państwa. Na gruncie prawa państwowego duchowni mają takie same prawa i obowiązki jak i świeccy obywatele, a więc mogą brać czynny i bierny udział w życiu politycznym. Ograniczenie ich praw byłoby złamaniem Konstytucji RP oraz ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Kościelne dochodzenie ws. abpa Głódzia

Nuncjatura apostolska w Polsce 29 marcu br. opublikowała komunikat Stolicy Apostolskiej, w którym poinformowała o zakończeniu dochodzenia w sprawach abpa seniora gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, działając na podstawie przepisów Kodeksu prawa kanonicznego i motu proprio papieża Franciszka "Vos estis lux mundi" Postępowanie w sprawie abpa Głódzia dotyczyło sygnalizowanych zaniedbań w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją.

Stolica Apostolska podjęła w stosunku do abpa Głódzia nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub w spotkaniach świeckich w archidiecezji gdańskiej i nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Rada Miasta Białegostoku 27 kwietnia br. pozbawiła byłego metropolitę gdańskiego tytułu Honorowego Obywatela Białegostoku. Uchwałę poparło 14 radnych Koalicji Obywatelskiej, dwóch niezależnych wspierających Polskę 2050 i pięciu PiS. Wstrzymało się siedmiu radnych PiS.

TOK FM PREMIUM