"Mama 4 plus" od marca w górę. O świadczenie mogą ubiegać się również mężczyźni

Od marca rośnie rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4 plus". Wedle założeń, ma ono zapewnić podstawowe środki do życia potrzebującym rodzicom wychowującym przynajmniej czwórkę dzieci.

Od marca 2022 roku świadczenie z programu "Mama 4 plus" jest wyższe i wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, a więc 1338,44 złotych brutto - przypomina ZUS. W Polsce świadczenie z programu otrzymuje około 66 tysięcy osób.

"Mama 4 plus". O świadczenie mogą ubiegać się również mężczyźni

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4 plus" ma zapewnić podstawowe środki do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Takie mamy pracowały krótko i z tego powodu nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury. O świadczenie to mogą ubiegać się nie tylko kobiety, ale też ojcowie po 65. roku życia w przypadku śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowania dzieci.

Wysokość świadczenia "Mama 4 plus" wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 2022 roku jest to 1338,44 złotych brutto. Taką kwotę dostają te osoby, które nie pobierają emerytury ani renty, nie posiadają też dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie jest dopełnieniem kwoty 1338,44 zł.

- Na przykład, jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 900 zł, to zostanie ono uzupełnione o 438,44 zł, tj. do 1338,44 zł - tłumaczył rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4 plus": trzeba złożyć wniosek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4 plus" przyznawane jest na wniosek, a właściwy formularz ZUS ERSU dostępny jest we wszystkich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na stronie internetowej ZUS.

Do wniosku o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego "Mama 4 plus" należy dołączyć oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka (dotyczy sytuacji, kiedy akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego), akt zgonu (w przypadku śmierci matki dzieci), zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4 plus", ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, na przykład o podjętym zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów czy też prawie do innego świadczenia.

TOK FM PREMIUM