Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy? Zobacz film instruktażowy

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? EPUAP albo wersja papierowa to dwie możliwości dopełniania formalności. W 2022 roku wyznaczono dwa terminy składania tych wniosków, a wysokość dopłat zależy od źródła ogrzewania.

W grudniu 2021 roku Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, będącym element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Zgodnie z proponowanymi przepisami dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek jest przyznawany również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, a kwota dodatku jest pomniejszana o kwotę przekroczenia progu. 

Warto wiedzieć, że jeśli pod jednym adresem znajduje się więcej gospodarstw domowych to każde z nich może się ubiegać o dodatek osłonowy – należy jednak pamiętać, że dana osoba może być członkiem tylko jednego gospodarstwa.

Dodatek osłonowy wypłacają gminy, które otrzymują na ten cel dotacje z budżetu państwa.

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy? Przez ePUAP lub ręcznie. Sprawdź film instruktażowy

Na stronie www.gov.pl pojawił się film instruktarzowy, który pomoże w wypełnieniu wniosku o dodatek osłonowy

 

Jeśli wniosek o dodatek osłonowy wypełniamy w wersji papierowej, trzeba to zrobić wyraźnie, a najlepiej drukowanymi literami, a pola wyboru zaznaczyć literami "V" lub "X". 

Jeśli wypełniamy dodatek osłonowy online ePUAP (czyli przez specjalną platformę teleinformatyczną służąca do komunikacji z jednostkami administracji publicznej), najpierw logujemy się do systemu, po czym z katalogu spraw wybieramy „Pismo ogólne do podmiotu publicznego" i dalej "wyślij wniosek o dodatek osłonowy opatrując go podpisem elektronicznym (1. Profilem zaufanym albo 2. kwalifikowanym podpisem elektronicznym)".

Na początku należy wpisać nazwę organu, u którego będziemy się ubiegać o dodatek osłonowy. Może to być wójt burmistrz lub prezydent miasta, a informacje o odpowiednim organie można uzyskać w urzędzie gminy. 

Część pierwsza wniosku o dodatek osłonowy dotyczy danych osobowych osoby składającej wniosek oraz pozostałych członków gospodarstwa domowego. Następnie należy we wniosku wybrać źródło ogrzewania domu (ta część nie jest obligatoryjna, ale umożliwia ubieganie się o podwyższony dodatek osłonowy). W kolejnym kroku wpisujemy organ, do którego wpłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne, a dalej dane dotyczące dochodów swoich i członków gospodarstwa domowego. Następnie znajdują się oświadczenia, w których składający wniosek potwierdza, iż ubiega się o dodatek osłonowy. Do wniosku warto dodać niezbędne dokumenty, które potwierdzają dane podane we wniosku. Część dalsza dokumentu to oświadczenie wnioskodawcy o dochodach jego lub członka gospodarstwa domowego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli takowe były. Na końcu znajduje się część wniosku dla osób, które osiągnęły dochody z gospodarstwa rolnego.

Wniosek o dodatek osłonowy: dwa terminy składania w 2022 roku

W 2022 roku wyznaczono dwa terminy składania wniosków o dodatek osłonowy. Jeden z nich minął 31 stycznia. Kto nie zdążył ubiegać się o dofinansowanie w tym terminie, może złożyć wniosek o dodatek osłonowy także do 31 października 2022 roku.

Kto złożył wniosek o dodatek osłonowy w styczniu, otrzymał wypłatę do 31 marca tego roku. Osoby, które będą go składać w terminie do 31 października 2022 r., otrzymają wypłatę dodatku osłonowego do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek o dodatek osłonowy: wysokość dopłat w 2022 roku zależy od źródła ogrzewania

Ile wynosi dodatek osłonowy w 2022 roku? 

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe może otrzymać 400/500 złotych przy założeniu że jej dochód miesięczny nie przekracza 2100 zł,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 złotych przy założeniu, że dochód miesięczny nie przekracza 1500 zł na os.,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 złotych przy założeniu, że dochód miesięczny nie przekracza 1500 zł na os.,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 złotych przy założeniu, że dochód miesięczny nie przekracza 1500 zł na os.

Co istotne, kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania domu. Jeśli głównym źródłem jest kocioł na paliwo stałe, koza, piecokuchnia, ogrzewacz powietrza, kominek, trzon kuchenny, kuchnia węglowa czy piec kaflowy na paliwo stałe, które są zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wtedy jest szansa na wyższy dodatek osłonowy. Aby otrzymać podwyższony dodatek osłonowy, takie źródło ogrzewania musi być koniecznie zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM