Dodatek osłonowy. Kiedy wypłata zasiłku? Sytuacja nie wygląda dobrze

Dodatek osłonowy to forma finansowego wsparcia obywateli stanowiąca rekompensatę za rosnące ceny energii, gazu i żywności. Niestety wiele wskazuje na to, że wypłaty dodatku mogą zostać przesunięte w czasie.

Dodatek osłonowy jest jednym z elementów rządowej tarczy antyinflacyjnej. Przysługuje on najuboższym gospodarstwom domowym, które spełniają określone kryterium dochodowe i ma rekompensować rosnące ceny energii

Dodatek osłonowy - ile wynosi? 

Kwota dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu danego gospodarstwa i wynosi ona:

- 400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,

- 600 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego, przy dochodzie nie przekraczającym 1500 zł miesięcznie na osobę,

- 850 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,

- 1150 zł dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

W przypadku zagrożenia ubóstwem energetycznym można liczyć na dodatek osłonowy wyższy o 25 proc. Takie świadczenie przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Podwyższony dodatek osłonowy wynosi: 

- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Kiedy będzie wypłacany dodatek osłonowy? Pieniędzy jeszcze brak

Wnioski o dodatek osłonowy można było składać od 4 do 31 stycznia 2022 r. Osoby, które dopełniły niezbędnych formalności w tym terminie, mogą spodziewać się wypłaty pierwszej raty dodatku do 31 marca i drugiej raty do 2 grudnia. 

Jeśli ktoś nie złożył wniosku o dodatek do 31 stycznia, ma na to czas jeszcze do 31 października 2022 roku. W takim przypadku jednak nie otrzyma pierwszej raty w marcu, a wypłata dodatku osłonowego zostanie zrealizowana w pełnej kwocie do 2 grudnia 2022 r.

Niestety okazuje się, że pieniądze na kontach wnioskodawców mogą nie pojawić się do końca marca. Samorządy wciąż czekają bowiem na pieniądze i plan finansowy, by uruchomić wypłaty pierwszej części dodatku  

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy? Sprawdź zanim wypełnisz 

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będą rozpatrywane m.in. przez Centrum Usług Społecznych w danym mieście/gminie i mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty, a także elektronicznie przez e-PUAP. Dodatek osłonowy otrzymamy po złożeniu wniosku podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionego z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o dodatek osłonowy druk pdf

TOK FM PREMIUM