Uwaga właściciele domów i działkowcy! Na zgłoszenie macie już tylko miesiąc. Inaczej kara nawet 5 tys. zł

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) powstała po to, aby w sposób ujednolicony zebrać dane dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach na terenie całej Polski. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy każdego właściciela i zarządcy budynku i obejmuje nawet działkowców. Wystarczy, że na działce jest jakikolwiek piecyk, kominek czy koza.

Deklaracja CEEB. Kto ma ją złożyć i jakich budynków dotyczy

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw obejmuje nieruchomości mieszkalne i niemieszkalne, wykorzystujące energię do 1 MW. Składają ją właściciele lub zarządcy budynków.

W przypadku bloków, budynków wielolokalowych deklaracji nie będą musieli indywidualnie składać poszczególni właściciele mieszkań. Robi to zarządca budynku za wszystkich mieszkańców.

Deklaracja CEEB musi być złożona w odniesieniu do następujących nieruchomości:

  • domów jednorodzinnych,
  • domów wielorodzinnych,
  • lokali usługowych i handlowych,
  • domków letniskowych jeśli znajduje się w nim jakiekolwiek źródło ciepła np. piec grzewczy, kominek czy koza. To deklaracja czym się pali w piecu
  • innych budynków niemieszkalnych w których znajduje się jakiekolwiek źródło ciepła.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska, na pytanie zadane przez Globalenergia.pl, potwierdziła, że do CEEB w ramach składanej deklaracji, należy zgłosić także posiadaną instalację fotowoltaiczną.

Jak złożyć wpis do CEEB? Przydatne adresy i terminy

Przygotowując się do składania deklaracji CEEB, najpierw należy wybrać odpowiedni formularz dla danego budynku:

  • deklarację A - która dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych,
  • deklarację B - która dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach niemieszkalnych.

Deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. Zostały przygotowane dwa sposoby składania:

  • droga elektroniczna, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu. Należy to zrobić na stronie ceeb.gov.pl,
  • forma papierowa. W tej sytuacji wypełniony i podpisany dokument należy wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Urzędzie lub miasta właściwym dla miejsca położenia budynku.

Deklaracja CEEB - jej rola i kary za nieterminowość

Deklaracje, którą właściciele i zarządcy nieruchomości muszą złożyć do 30 czerwca, to nic innego jak inwentaryzacja wszystkich źródeł ciepła używanych w kraju. Zebranie danych na ten temat ma pomóc w walce z kopciuchami. Pośrednio wpłynie na jakość powietrza w naszym kraju. Warto więc zrobić to w terminie nie tylko w obawie przed karą, ale dbając o środowisko i czystość powietrza, którym oddychają i dorośli i dzieci.

Ponieważ inwentaryzacja pieców musi zawierać aktualne dane, zgłoszenie pieca wymusza na właścicielach i zarządcach jeszcze jeden obowiązek. Jeśli w budynku zostaną zmienione źródła ciepła czy spalane paliwa, w ciągu 14 dni od wymiany należy złożyć nową deklarację. Ceeb deklaracja przez internet lub składana osobiście po wymianie pieca, to te same dokumenty i sposoby złożenia, co opisane powyżej. 

Za niewywiązanie się z obowiązku terminowego złożenia deklaracji grożą kary: grzywna w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, kara może ona wynieść nawet do 5 tys. zł.

TOK FM PREMIUM