Deklaracja CEEB: druk czy online - jak ją złożyć? Lepiej sprawdź, bo został tylko miesiąc

Deklaracja CEEB to zgłoszenie źródła ciepła używanego w budynku oraz rodzaju spalanych w nim paliw. Dotyczy nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych, wykorzystujących energię do 1 MW. Ogólnopolska inwentaryzacja źródeł ciepła i spalanych paliw ma pomóc w walce z kopciuchami. Kto nie zgłosi swojego pieca, kominka czy paneli fotowoltaicznych dostanie karę do 5000 zł.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Wypełnij i złóż do 30 czerwca 2022

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ruszyła 1 lipca 2021. Deklarację trzeba złożyć do 30 czerwca 2022, a więc Polacy mają rok na dopełnienie tej formalności. Zgłoszenie źródeł ciepła i spalania jest obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego i niemieszkalnego. Deklaracje pomogą zinwentaryzować wszystkie nieruchomości znajdujące się na terenie Polski, w których używana jest energia o mocy do 1 MW.

Ważne informacje dotyczące CEEB:

 • Termin składania wniosków - do 30 czerwca 2022.
 • Skąd wziąć wnioski? - Sprawdź na stronach ceeb.gov.pl, samorzad.infor.pl lub pobierz ze swojego Urzędu Miasta/Gminy.
 • Jak składać? Online na stronie www.ceeb.gov.pl lub osobiście w swoim Urzędzie Miasta/Gminy.
 • Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi kara 500-5000 zł.
 • Gdy po 1 lipca 2022 źródło ciepła czy źródło spalania paliw ulegnie zmianie, należy w ciągu 14 dni złożyć nową deklarację.

Deklaracja CEEB druk. Który wybrać i jak go złożyć?

Właściciele i zarządcy budynków stojących na terenie Polski mają do wyboru dwa rodzaje deklaracji:

 • deklarację A - dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych,
 • deklarację B - dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach niemieszkalnych.

Dane, które należy wskazać w dokumencie są następujące:

 • imię i nazwisko/nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, a także jego adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • adres nieruchomości, zawierającej źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
 • informacje o liczbie i rodzaju źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
 • adres e-mail właściciele lub zarządcy (opcjonalnie)

Do wyboru są dwa sposoby złożenia deklaracji:

 • drogą elektroniczną, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu. Należy to zrobić na stronie ceeb.gov.pl,
 • w formie papierowej. W tej sytuacji wypełniony i podpisany dokument należy wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Urzędzie lub miasta właściwym dla miejsca położenia budynku.

Kliknij i sprawdź jak to zrobić.

 

Deklaracje CEEB. Kto ją musi złożyć? Sprawdź, by nie przeoczyć i nie płacić kary

Osobami odpowiedzialnymi za złożenie deklaracji CEEB są:

 • właściciele domów jednorodzinnych,
 • zarządcy budynków wielolokalowych np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • właściciele lub zarządcy lokali usługowych i handlowych,
 • właściciele domków letniskowych, jeśli znajduje się w nim jakiekolwiek źródło ciepła np. piec grzewczy, kominek czy koza

DOSTĘP PREMIUM