14 emerytura 2022. Kiedy wpłynie na konta emerytów? Wypłaty coraz bliżej

14. emerytura 2022 już niebawem może trafic na konta seniorów. Nad rządowym projektem zakończono właśnie prace legislacyjne. Jeśli prezydent podpisze ustawę, "czternastki" zostaną wypłacone szybciej, niż zakładano.

Kiedy 14 emerytura w 2022? Projekt czeka na podpis prezydenta

Ustawa o 14. emeryturze została przyjęta przez Senat bez poprawek. Wniosek poparło 51 senatorów, a 42 było przeciw. W ten sposób zakończył się ostatni etap prac parlamentarnych nad projektem tegorocznych "czternastek". Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta. Andrzej Duda może ją podpisać, zwrócić do Sejmu lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli prezydent podpisze projekt, zostanie on opublikowany i 14 dni później wejdzie w życie. Kolejnym etapem będą już wypłaty dla emerytów. To oznaczałoby, że seniorzy mogą spodziewać się środków na kontach jeszcze w wakacje, a nie jak wcześniej zapowiadano późną jesienią. 

14. emerytura 2022 - jakich przelewów powinni spodziewać się emeryci?

Maksymalna kwota "czternastki" wyniesie 1338,44 zł, czyli tyle samo co najniższa emerytura obowiązująca od dnia 1 marca 2022 r. 

Ważna informacja jest taka, że nie wszyscy emeryci i renciści otrzymają wypłaty w tej samej kwocie. „Czternastka" uzależniona będzie od wysokości emerytury i renty, osób pobierających świadczenia pieniężne.

Ustawa zakłada, że pełną czternastą emeryturę (1338,44 zł brutto) otrzymają świadczeniobiorcy, których zasiłek podstawowy nie przekracza 2900 zł brutto. W sytuacji, gdy świadczenie przekracza ustaloną granicę, stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę", a więc 14. emerytura będzie pomniejszana o tyle samo ile emerytura przekroczy próg 2900 zł brutto.

Najłatwiej będzie zrozumieć tę kwestie na przykładzie: jeśli świadczenie emerytalne wynosi 3200 zł brutto, to kwota czternastej emerytury zostanie zmniejszona o 300 zł. Natomiast osoba otrzymująca zasiłek podstawowy w kwocie 3500 zł brutto otrzyma 14. emeryturę pomniejszoną o 600 zł. Co ważne – jeśli "czternastka" miałaby wynieść mniej niż 50 zł, w ogóle nie zostanie wypłacona. 

Czternasta emerytura 2022 - nie każdy może liczyć na to świadczenie

Zgodnie z projektem ustawy, 14. emerytury otrzymają osoby uprawnione do określonych rodzajów rent i emerytur. Chodzi o emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury rolnicze, emerytury dla służby mundurowej, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalny, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz renty dla inwalidów wojennych i wojskowych.

Czternasta emerytura, podobnie jak "trzynastka", nie wymaga składania wniosku. Świadczenie będzie wypłacane z urzędu wszystkim osobom spełniającym kryteria. 

TOK FM PREMIUM