Uwaga ósmoklasiści i rodzice! Trwa rekrutacja do szkół średnich: nie przegapcie terminów

Ósmoklasiści egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej mają już za sobą. Przed nimi jeszcze rekrutacja do szkół średnich 2022/23. Przypominamy kiedy zanieść papiery z podstawówki i czy można jeszcze zmienić wybraną szkołę. Zapamiętajcie te daty, dziś - ostatni dzień pierwszego etapu rekrutacji.

Rekrutacja do szkół średnich 2022/23. Wybór szkoły ponadpodstawowej tylko do 20 czerwca 2022

Ósmoklasiści wybierają szkołę ponadpodstawową od 16 maja do 20 czerwca. To w tym czasie, w większości szkół w Polsce, toczy się rekrutacja do trzech typów szkół:

 • czteroletnich liceów ogólnokształcących,
 • pięcioletnich techników,
 • trzyletnich szkół branżowych.

Uczniowie mogą wskazywać trzy wybrane placówki. Niektóre samorządy zwiększyły liczbę miejsc, do których ósmoklasiści mogą aplikować – tak się stało np. w Warszawie i Krakowie. W tych miastach uczniowie mogą składać akces do dowolnej liczby szkół.

Przy składaniu wniosku, ważna jest kolejność wskazanych placówek edukacyjnych: jako pierwszą należy zaznaczyć szkołę pierwszego wyboru.

Na dalszych etapach rekrutacji będzie można zmienić tę kolejność; należy wtedy wycofać wniosek z poprzedniej szkoły pierwszego wyboru i złożyć we właściwej, wybranej ponownie.

Wszystkie zgłoszenia szkół średnich przyjmowane są do 20 czerwca 2022.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022. Tu sprawdź jak ci poszedł egzamin

Już 1 lipca zostaną ogłoszone wyniki egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej. Można je sprawdzić na indywidualnym koncie ucznia na stronie właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (uczeń w swojej szkole dostaje hasło, loginem jest PESEL).

Z kolei tydzień później, 8 lipca uczniowie odbiorą zaświadczenia zawierające szczegółowe wyniki egzaminów.

Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej może zdobyć maksymalnie 200 pkt. Składają się na nie:

 • maksymalnie 100 pkt. za wyniki z egzaminu ósmoklasisty,
 • kolejne 100 pkt. za oceny końcowe na świadectwie ukończenia szkoły oraz udział w konkursach i wolontariaty.

Jak przeliczyć wyniki na punkty?

 • Punkty procentowe uzyskane za egzamin z matematyki i języka polskiego - należy pomnożyć przez 0,35,
 • Punkty za egzamin z języka obcego należy pomnożyć przez 0,3.

Rekrutacja do szkół średnich. Ważne daty

 • 24 czerwca - 12 lipca 2022 – uzupełnianie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Uwaga! W tych dniach można też zgłaszać zmiany wniosków polegającej na zmianie szkół, a także składać zupełnie nowe wnioski.
 • 19 lipca 2022 r. godz. 10.00 – opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 19 lipca do 25 lipca 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły. Potwierdzenie woli polega na złożeniu w szkole ponadpodstawowej oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 26 lipca 2022 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół. Po tym czasie rozpocznie się nabór uzupełniający.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!

TOK FM PREMIUM