Rekrutacje do szkół średnich. Ranking liceów 2022, Warszawa

Terminy składania wniosków o przyjęcie do szkół średnich, w większości województw już się rozpoczęły. Ósmoklasiści wybierają przyszłą szkołę, zanim jeszcze przystąpią do egzaminów końcowych w podstawówce. Z reguły wskazują 3 licea, w wielu regionach do 10, a w Warszawie i Krakowie mogą wybrać dowolną liczbę placówek, do których prześlą wnioski. Którą szkołę wybrać? Oto najlepsze licea w Warszawie.

10 najlepszych liceów w Warszawie. Którą szkołę wybrać?

Uczniowie w porozumieniu z rodzicami i nauczycielami jako tzw. pierwszy wybór wskazują zwykle wymarzoną szkołę. Jest to najczęściej szkoła umieszczona wysoko w rankingach, po ukończeniu której abiturienci będą mieli łatwiejszą drogę dostania się na wybraną uczelnię. Najlepsze licea są też tymi, do których najtrudniej jest się dostać. Szczegóły znajdziesz na stronie Wasza Edukacja Warszawa.

Ranking najlepszych liceów Warszawa 2022:

Poza samym rankingiem, znajdziesz tu progi punktowe - licea Warszawa

 1. XIV LO im. Stanisława Sztaszica, minimalny próg w latach 2021/2022 - 169,56
 2. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego - minimum punktowe 177,8
 3. VII LO im. Władysława IV - minimum punktowe - 163,06
 4. V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego - minimum punktowe - 170,16
 5. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej - progi punktowe 174,76
 6. II LO z Oddziałem dwujęzycznym im. Stefana Batorego - progi punktowe 176,7
 7. 2 Społeczne LO z Oddziałem międzynarodowym im. P. Jasienicy- informacja o progu punktowym chwilowo niedostępna
 8. LXVII LO im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego - progi punktowe 166,4
 9. XVIII LO im. Jana Zamoyskiego - minimum punktowe 165,36
 10. XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika - minimum punktowe 177,54

Jak powstaje ranking najlepszych liceów?

Młodzież z ostatnich klas szkół podstawowych co roku czeka niecierpliwie na ogłoszenie rankingu szkół średnich, przygotowywanego rokrocznie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Zestawienie obejmuje szkoły z całej Polski i powstaje na podstawie:

 • wyników z matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych,
 • sukcesów, jakie uczniowie zdobyli na olimpiadach,
 • w przypadku techników, także wyników z egzaminu zawodowego.

Oprócz głównego rankingu, tj.: Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących i Ogólnopolskiego Rankingu Techników przedstawiane są rankingi dodatkowe:

 • ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących,
 • ranking Maturalny Techników,
 • ranking Szkół Olimpijskich
 • ranking Liceów Warszawskich.

Jak zaplanować listę preferowanych liceów? Strategia składania wniosków.

O dostaniu się do liceum decydują 3 elementy, które umożliwiają zdobycie maksymalnie 200 punktów. Są to:

 • ilość punktów za świadectwo ukończenie szkoły podstawowej,
 • wynik egzaminu ósmoklasisty,
 • dodatkowe osiągnięcia dla finalistów ogólnopolskich olimpiad czy wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Osoby z największą liczbą punków są przyjmowane do wybranych szkół w pierwszej kolejności. Pozostali kandydaci rywalizują swoimi wynikami o nieobsadzone miejsca.

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku do wybranej szkoły, warto wypisać wszystkie szkoły interesujące kandydata, a następnie na ich stronach internetowych sprawdzić z jakimi wynikami dostawali się do każdej ze szkół kandydaci w poprzednim roku. Liczba punktów wymagana do najbardziej prestiżowych szkół może być bardzo wysoka, dlatego warto realnie podejść do swoich wyników i wypełnić wnioski do tych liceów, do których kandydat ma szansę się dostać.

Jedną ze strategii tworzenia listy preferowanych liceów podaje portal Nowa Era:

 • wskaż wymarzone liceum A, do którego próg wejścia może wynosić ponad 155 punktów.
 • wybierz dobre liceum B, do którego próg wejścia wynosi 100-150 punktów.
 • uwzględnij też słabe liceum blisko domu – C, gdzie trzeba było w ubiegłym roku mieć zaledwie 96 punktów.

W województwach, w których można zgłosić więcej niż 3 wnioski:

 • dodaj fajne liceum D, do którego idzie przyjaciel lub przyjaciółka, w którym próg wynosił 130 punktów.
 • na koniec wpisz jeszcze liceum E, na które uparli się rodzice, do którego minimalny próg punktowy wynosił w zeszłym roku np. 140 punktów.

TOK FM PREMIUM