Na co muszą przygotować się uczniowie? Duże zmiany w szkołach od 1 września [LISTA]

Jaka będzie szkoła w roku 2022/23? Resort edukacji już przyzwyczaił rodziców i uczniów do ciągłych zmian w szkolnictwie. Tym razem także przygotował wiele nowości na nadchodzący rok szkolny. Przedstawiamy ich listę.

Nowy przedmiot Historia i Teraźniejszość. Podręcznik do HIT wywołał wielki sprzeciw

Przedmiot zastąpi na poziomie podstawowym dotychczasową Wiedzę o Społeczeństwie i będzie wprowadzany do szkół stopniowo. W nadchodzącym roku szkolnym będą się go uczyć uczniowie I klas liceów ogólnokształcących i techników. Historia i Teraźniejszość nie będzie dotyczył uczniów, którzy naukę w szkole ponadpodstawowej zaczęli przed rokiem 2022/23.

Program nauczania obejmuje historii Polski i świata po roku 1945. Praca nad podręcznikiem do tego przedmiotu, napisanym przez prof. Roszkowskiego, wywołała wiele kontrowersji. Najwięcej oburzenia wśród rodziców i nauczycieli budziło podejście autora do metody in vitro. Oponenci stwierdzili, że zapisy, z podręcznika piętnują dzieci urodzone dzięki tej metodzie.

Czy wróci przysposobienie obronne? Zmiany w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa pojawi się w planach lekcji uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas I szkół ponadpodstawowych. W tym roku w programie znajdzie się więcej elementów związanych z przysposobieniem obronnym, między innymi:

  • wykorzystanie broni kulkowej i pneumatycznej,
  • składanie i rozkładanie broni,
  • nauka strzelania i bezpiecznego obchodzenia się z bronią,
  • reagowanie w sytuacjach zagrożenia związanego z działaniami wojennymi,
  • orientacja w terenie,
  • elementy cyberbezpieczeństwa.

Nowa matura 2023. Czy będzie trudniejsza, czy łatwiejsza? Minister edukacji zapowiadał w czasie ostatnich matur, że musi być trudniejsza

Do nowej matury wieńczącej rok szkolny 2022/23 będą podchodzić uczniowie, którzy skończą ośmioletnie szkoły podstawowe i czteroletnie szkoły ponadpodstawowe.

Zdający będą mieli więcej czasu na zadania, ale jednocześnie będzie ich więcej.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już informator o zmianach w formule nowej matury, a także nowe arkusze egzaminacyjne.

Zmiany organizacyjne w szkołach: pedagog specjalny i obiady szkolne

Poza głównymi zmianami dotyczącymi program nauczania, nowy rok przyniesie także kilka istotnych zmian organizacyjnych.

Pedagog specjalny w każdej szkole

Nowe stanowisko, które od 1 września 2022 ma się pojawić w każdej szkole i przedszkolu to pedagog specjalny. Obowiązkiem pedagoga specjalnego będzie wspieranie nauczycieli, a także realizacja zajęć specjalistycznych z uczniami oraz udzielanie porad i konsultacji rodzicom. Czy szkołom uda się zatrudnić nauczycieli na to stanowisko?

„Za takie wynagrodzenie specjaliści zapewne będą pchać się drzwiami i oknami" - strefaedukacji.pl przytoczyła opinię jednego z internautów

Obiady szkolne

Nowe zasady zobowiązują szkoły do zapewnienia uczniom posiłków, a także stworzenia warunków do spożycia go w szkole. Posiłki będą odpłatne, a ustalaniem ceny za obiad będzie się zajmował -jak dotąd - dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

TOK FM PREMIUM