Stefan W. krzyczał w sądzie: Rozprawa ma być jawna. Wraca sprawa zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Stefan W., który jest oskarżony o zabójstwo prezydenta Gdańska, na początku poniedziałkowej rozprawy, po tym jak sędzia wyłączyła jawność na czas przesłuchania dwojga świadków, krzyknął "rozprawa ma być jawna". W Sądzie Okręgowym w Gdańsku trwa osiemnasta rozprawa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Zobacz wideo

W poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Gdańsku trwa osiemnasta rozprawa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Oskarżony Stefan W. został doprowadzony z pobliskiego aresztu śledczego do największej sali sądu. Usiadł w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu za szklaną szybą.

Sędzia Sądu Okręgowego Aleksandra Kaczmarek poinformowała, że wpłynęło zaświadczenie od lekarzy, z którego wynika, że oskarżony Stefan W. jest zdolny do udziału w rozprawie.

Poinformowała również, że do sądu wpłynęło pismo od pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej Magdaleny Adamowicz, żony zamordowanego, w którym tłumaczył, że z przyczyn zdrowotnych świadek nie jest w stanie uczestniczyć w rozprawie i składać zeznań. - Magdalena Adamowicz nadal przyjmuje leki - wskazał adw. Paweł Knap.

Dodał, że złożenie zeznań w obecności oskarżonego, nawet przy użyciu "komunikowania na odległość" mogłoby zwiększyć u Magdaleny Adamowicz "ryzyko reakcji niepożądanych".

"Zeznania dotyczące zdarzeń w obecności oskarżonego są bardzo silnymi bodźcami stymulującymi zaburzenia dysocjalne, mogące mieć swoje źródła w występujących objawów PTSD (zespół stresu pourazowego - przyp. red.) Świadek niejednokrotnie, przy czynnikach stymulujących doświadczał pogorszenia stanu zdrowia uniemożliwiającego funkcjonowanie" - stwierdził pełnomocnik w piśmie do sądu.

Dodał, że "fakt aktywności zawodowej świadka przy jednoczesnym braku możliwości złożenia zeznań przed sądem nie jest niezborny. Praca codzienna, organizacja dnia i korelowanie z usuwanie czynników stresogennych ma charakter terapeutyczny" - ocenił.

W piśmie zawnioskował o wyznaczenie innego terminu przesłuchania Magdaleny Adamowicz.

Sędzia SO Aleksandra Kaczmarek podkreśliła, że to sąd odpowiada za organizację rozprawy i decyduje kiedy świadek ma złożyć zeznania. Poinformowała, że najbliższym czasie podejmie decyzję co do ewentualnego odczytania zeznań, które Magdalena Adamowicz złożyła w trakcie śledztwa.

Prokuratura nie wyraziła sprzeciwu, żeby zeznania zostały odsłuchane. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Agnieszka Nickel-Rogowska przypomniała, że "Magdalena Adamowicz nie była bezpośrednim świadkiem zdarzenia".

"Rozprawa ma być jawna"

Sędzia poinformowała także, że na czas przesłuchania dwojga świadków: wychowawcy z zakładu karnego Krzysztofa M. i funkcjonariuszki Służby Więziennej Emilii M. została wyłączona jawność i dziennikarze muszą opuścić salę sądową. 

Oskarżyciel posiłkowy poseł PO Piotr Adamowicz sprzeciwił się decyzji sądu. - Egzekucja miała charakter publiczny i dlatego istotne jest poznanie pewnych zasadniczych wątków w tej sprawie. Gdyby to były zeznania psychologów, to bym to zrozumiał - stwierdził.

W trakcie, kiedy dziennikarze opuszczali salę oskarżony Stefan W. krzyknął "rozprawa ma być jawna".

Stefan W. jest oskarżony o dokonanie zabójstwa w zamiarze bezpośrednim w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także o popełnienie przestępstwa zmuszania innej osoby do określonego zachowania. Obu przestępstw oskarżony miał dopuścić się w warunkach powrotu do przestępstwa. Oskarżonemu grozi od 12 lat do dożywotniej kary więzienia.

W opinii biegłych, gdy 13 stycznia 2019 r. wszedł na scenę i zaatakował nożem Pawła Adamowicza, miał ograniczoną poczytalność. Może to wpłynąć na wysokość kary więzienia. Sąd może zastosować jej nadzwyczajne złagodzenie.

TOK FM PREMIUM