Dawid Podsiadło ogłosił apostazję. Co oznacza apostazja i jakie ma konsekwencje?

Ostatnio Dawid Podsiadło zapowiedział, że planuje dokonać apostazji. Wystąpienie z Kościoła katolickiego jest coraz popularniejszym trendem wśród Polaków. Na czym polega apostazja, jak przebiega i ile kosztuje i czy ksiądz może jej odmówić?

Podczas niedawnej rozmowy z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim, Dawid Podsiadło zdradził, że planuje oficjalnie wystąpić z Kościoła katolickiego. 

-  Gdy będę w rodzinnych stronach i wygospodaruję trochę wolnego czasu, to chciałbym poprosić o apostazję - powiedział artysta i dodał - Nie chcę zaburzać statystyk i korzystać z przywilejów organizacji, z którą niewiele mnie łączy - mówił artysta w podcaście "WojewódzkiKędzierski" . 

Czym jest apostazja? Jakie są jej konsekwencje?

Apostazja to oficjalny akt wystąpienia z Kościoła katolickiego. Dokonująca jej osoba, czyli apostata, zostaje objęta ekskomuniką. Oznacza to, że od tej pory:

 • traci prawa do sprawowania i przyjmowania sakramentów,
 • ma zakaz czynnego udziału w obrzędach Kościoła katolickiego,
 • nie może zostać świadkiem małżeństwa, czy rodzicem chrzestnym.
 • nie może należeć do organizacji i stowarzyszeń kościelnych.
 • traci prawa do pogrzebu katolickiego.

Jak wygląda procedura apostazji? Ważny jest wiek i te dokumenty

Jak wymienia portal apostazja.info, aby dokonać wystąpienia z Kościoła należy:

 • być osobą pełnoletnią i złożyć pisemne oświadczenie woli osobiście,
 • złożyć trzy kopie deklaracji wystąpienia,
 • dostarczyć księdzu na plebanię świadectwo chrztu,
 • mieć ważny dowód osobisty. 

Dokonanie oficjalnego odejścia z Kościoła wygląda następująco:

 • W parafii chrztu należy uzyskać świadectwo chrztu.
 • Z tym świadectwem należy zgłosić się, do parafii aktualnego zamieszkania.
 •  Na podstawie dostarczonych dokumentów, proboszcz weryfikuje tożsamość osoby chcącej dokonać apostazji. Jednocześnie ten sam duchowny ma obowiązek spróbować odwieść osobę składającą wniosek od decyzji o wystąpieniu ze wspólnoty kościelnej.
 • Jeśli osoba decydująca się na apostazję utrzyma swoją decyzję to następnie w obecności proboszcza podpisuje trzy egzemplarze aktu wystąpienia. Jedna kopia jest dla tej osoby, jedna dla proboszcza i jedna dla kurii.
 •  Następnie proboszcz wysyła akt wystąpienia do kurii. Kuria poleca parafii chrztu dokonać wpisu o wystąpieniu w Księdze Chrztu. 
 • Po tym procesie, osoba która dokonała apostazji ponownie uzyska w parafii chrztu świadectwo chrztu - tym razem z dopiskiem o dokonanym wystąpieniu z Kościoła. To świadectwo jest jedynym potwierdzeniem dokonania wystąpienia z Kościoła. I na tym cały proces się kończy. 

"Akt apostazji nie jest obarczony żadną opłatą, co oznacza, że przedstawiciel Kościoła nie może wymagać jej od wnioskującego".

Co powinno zawierać oświadczenie w sprawie apostazji?

Oświadczenie musi zawierać dane personalne oraz informacje odnośnie miejsca i daty chrztu osoby chcącej dokonać apostazji. Niezbędne jest również pisemne wskazanie powodów do wystąpienia z Kościoła. „Oświadczenie musi również zawierać wolę dokonania apostazji, która jest opatrzona klauzulą świadomości konsekwencji związanych z tym aktem".

Czy apostazja jest odwracalna?

Apostazja nie  jest nieodwracalna. Osoba, która odeszła z Kościoła, zachowuje możliwość powrotu do wspólnoty. W przypadku takiej chęci musi ponownie złożyć właściwemu proboszczowi pisemne oświadczenie woli, które musi zawierać opis i informacje dotyczące pobudek dotyczących zarówno wystąpienia, jak i chęci powrotu do Kościoła. 

Jeżeli kapłan wyrazi zgodę na powrót danej osoby do wspólnoty, zwraca się do ordynariusza, który wcześniej zdecydował o nałożeniu na tę osobę kary ekskomuniki. Następnie po uchyleniu ekskomuniki nanosi się odpowiednie adnotacje w księdze chrztów. Po przejściu wszystkich procedur apostata może powrócić do wspólnoty Kościoła, jednak wcześniej zostaje nałożona na niego stosowna pokuta.

Apostazja - statystyki w Polsce. Trend rośnie, ale badania przerwano

W ostatnich latach apostazja w Polsce staje się coraz popularniejsza. Potwierdzają to statystyki.

Według danych zamieszczonych na stronie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w okresie 2006-2009, było tylko 1057 osób, które zdecydowały się na apostazję. W roku 2010 było to już 459 przypadków, czyli prawie połowa liczby osób, uwzględnionych w trzech poprzednich latach. Jednak Instytut przestał prowadzić oficjalne badania w tym zakresie, a na stronie zamieszczono informację, że „w związku ze stosunkowo niewielką skalą zjawiska, ISKK nie kontynuował prac badawczych aktów apostazji w Polsce". 

Źródło: Interia/ dziennikprawny.pl/ apostazja.info/ Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego/ Podcast "WojewódzkiKędzierski" .

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM