W ONZ rezolucja potępiająca Rosję. Pięć krajów przeciw. Kto poparł Putina?

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w środę rezolucję potępiającą Rosję i wzywającą do wycofania jej wojsk z Ukrainy. Za przyjęciem dokumentu głosowało 141 państw, przeciwko 5. Od głosu wstrzymało się 35 krajów.

Wśród głosów przeciwnych, oprócz Rosji i Białorusi, były Syria, Korea Północna i Erytrea. Wstrzymały się m.in. Indie i Chiny.

Rezolucja uznaje, że Rosja naruszyła zasady Karty Narodów Zjednoczonych, "żąda, by Federacja Rosyjska natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo wycofała wszystkie swoje siły wojskowe z terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową".

W dokumencie wyrażono "poważne zaniepokojenie doniesieniami o atakach na obiekty cywilne, takie jak domy mieszkalne, szkoły i szpitale, oraz o ofiarach wśród ludności cywilnej, w tym kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci"; wyrażono też ubolewanie z powodu zaangażowania Białorusi w wojnę.

TOK FM PREMIUM