Apostazja. W jaki sposób można wypisać się z Kościoła katolickiego?

Apostazja to akt wyjścia z Kościoła katolickiego. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dokonać takiego kroku? O jakich dokumentach trzeba pamiętać?
Zobacz wideo

Wielu osobom nie podoba się polityczne zaangażowanie Kościoła katolickiego. Szczególnie w kontekście stosunku hierarchów do afer pedofilskich, czy ostatniej "radości" i podziękowaniach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował przepisy zezwalające na aborcję w przypadku ciężkich wad płodu.

Warto pamiętać, że istnieje formalna procedura, pozwalająca na wystąpienie z Kościoła katolickiego. 

Apostazja. Czym jest? Jakie dokumenty są potrzebne

Akt wystąpienia z Kościoła katolickiego to apostazja. Konferencja Episkopatu Polski ustaliła jakiś czas temu reguły dokonania apostazji. Jeśli ktoś chce wystąpić z Kościoła, musi mieć ukończone 18 lat. Następnie w sposób świadomy, bez przymusu i znając konsekwencje tego czynu, należy złożyć oświadczenie o apostazji. Dokonuje się tego tylko w formie pisemnej. Takie pismo należy osobiście - forma elektroniczna czy listowna nie działa - przedłożyć proboszczowi swoje parafii, w miejscu pobytu stałego lub tymczasowego. 

Apostazja. Jakie dane trzeba zawrzeć?

Oświadczenie o apostazji musi zawierać dane personalne osoby, która chce opuścić Kościół. Potrzebne są również informacje dotyczące daty i miejsca chrztu oraz świadectwo przyjęcia tego sakramentu. W formie pisemnej należy też wskazać motywację apostazji. W oświadczeniu trzeba też wprost wyrazić wolę wyjścia z Kościoła, opatrzoną klauzulą: świadom świadomości konsekwencji, jakie ten akt za sobą pociąga.

Apostazja. Co dalej?

Gdy proboszcz przyjmuje wniosek o apostazję, musi go sprawdzić pod względem formalnym. Należy się też przygotować na rozmowę z kapłanem, na temat swoich motywacji. Proboszcz powinien podjąć też próbę przekonania danej osoby do rezygnacji z apostazji.

Apostazja. Konsekwencje wyjścia z Kościoła katolickiego

W trakcie rozmowy z proboszczem osoba dokonująca apostazji musi zostać poinformowana o konsekwencjach tej decyzji. To między innymi: niemożność przyjmowania i sprawowania sakramentów, zakaz bycia świadkiem na ślubach czy chrzestnym dzieci, pozbawienie prawa do kościelnego pogrzebu. Apostacie grozi też kara ekskomuniki, czyli wydaleniu z Kościoła.  

Wyjście z Kościoła. Dalsza procedura

Jeśli proboszcz po rozmowie z daną osobą nabierze "pewność, że dana osoba faktycznie dobrowolnie i świadomie wyraża wolę wystąpienia z kościoła", to może przejść do dalszej procedury. Musi zachować w archiwach oświadczenie apostaty. Kopia musi trafić do kurii, gdzie - jest sprawdzana przez ordynariusza. W razie braku wątpliwości poleca proboszczowi w miejscu chrztu danej osoby dokonanie odpowiedniego wpisu do księgi ochrzczonych. 

Co ważne, osoba składająca akt apostazji nie dostanie żadnego potwierdzenia wyjścia z Kościoła katolickiego. 

Apostazja. Można wrócić do Kościoła

Jak zaznacza KEP, przez "niezniszczalny charakter chrztu świętego" apostata zawsze może wrócić na łono Kościoła katolickiego. Może to zrobić przez złożenie odpowiedniego pisma u swojego proboszcza. Jeśli kapłan uzna, że pragnienie jest szczerze, zwraca się do ordynariusza o zdjęcie ekskomuniki z ex-apostaty. Może też nałożyć stosowną pokutę. 

Posłuchaj podcastu!

TOK FM PREMIUM