Program Mój Prąd 4.0. Nabór wniosków już w kwietniu. Do wzięcia spore kwoty, ale pula ograniczona

Już 15 kwietnia rusza nabór wniosków do kolejnej edycji programu Mój Prąd. Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne może sięgać nawet 20 tys. złotych. Oto szczegóły programu Mój Prąd 2022.

Program mój prąd 2022 - wzrost produkcji energii i lepsze jej magazynowanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił właśnie kolejną edycję programu "Mój Prąd 4.0". Tym razem Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV.

- Zadbaliśmy o to, by podtrzymać rozwój sektora fotowoltaicznego w Polsce poprzez system zachęt zmaterializowany w postaci programu Mój Prąd 4,0. Sam program nie byłby tak atrakcyjny, gdybyśmy chcieli dofinansować ponownie tylko mikroinstalacje fotowoltaiczne - wyjaśniał podczas konferencji prasowej wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska. Dodał także, że celem programu jest zwiększenie udziału fotowoltaiki w miksie energetycznym Polski.

- Chodzi nam o wzrost produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale i wyższy poziom jej magazynowania. To rozwiązanie korzystne dla ludzi, środowiska naturalnego i klimatu, zwiększające zarazem bilans i bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Jednocześnie wprowadzimy nowy system rozliczeń net-billing, który jest sprawiedliwym i korzystnym dla prosumentów rozwiązaniem finansowym. Zachęca także do autokonsumpcji energii we własnych gospodarstwach domowych i zapewni dalszy rozwój OZE  w Polsce  – dodał wiceszef resortu.

- Kluczowym celem programu, jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. W rezultacie ma nastąpić zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o 910 000 ton w ciągu roku, a wskaźnik dodatkowej zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych powinien wynieść co najmniej 1200 MW. - czytamy na stronie gov.pl

Mój Prąd 4.0 - na co dokładnie można dostać dofinansowanie?

Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet ponad 20 tys. zł. Te propozycje będą skierowane do prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w nowym systemie net-billing.O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno nowi prosumenci, planujący montaż instalacji, jaki ci, którzy już z niej korzystają, ale chcą ją rozbudować o magazyny energii.

Nowi prosumenci oraz dotychczasowi prosumenci, którzy przejdą na net-billing i nie korzystali przedtem z rządowego dofinansowania na zakup fotowoltaiki, mogą otrzymać:

do 4000 zł – jeśli chcą kupić samą fotowoltaikę,

do 5000 zł – jeśli chcą kupić fotowoltaikę plus inne urządzenia.

Ci, którzy zdecydują się na szerszy zakres inwestycji, mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie:

do 5000 zł na magazyn ciepła,

do 7500 zł na magazyn energii elektrycznej,

do 3000 zł na inteligentny system zarządzania energią HEMS/EMS (tylko dla tych, którzy kupią magazyn ciepła i/lub magazyn energii).

Inne kwoty obowiązują w przypadku dotychczasowych prosumentów, którzy już kiedyś uzyskali dofinansowanie na zakup instalacji z któregoś z rządowych programów. Oni również mogą starać się o pieniądze , pod warunkiem, że przejdą na net-billing, ale otrzymają niższe kwoty:

do 2000 zł na samą fotowoltaikę (rozbudowa instalacji),

do 5000 zł na magazyn ciepła (tylko dla tych, którzy kupują również fotowoltaikę),

do 7500 zł na magazyn energii elektrycznej (tylko dla tych, którzy kupują również fotowoltaikę),

do 3000 zł na inteligentny system zarządzania energią HEMS/EMS (tylko dla tych, którzy kupią magazyn ciepła i/lub magazyn energii).

Czwarty nabór wniosków w programie „Mój Prąd" rozpocznie się 15 kwietnia 2022 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Program ma być realizowany do 2023 roku

Do dofinansowania z NFOŚiGW kwalifikowane będą następujące koszty: zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

Budżet na realizację czwartej edycji programu „Mój Prąd 4.0" ma wynieść około 350 mln zł Nabór będzie prowadzony przez NFOŚiGW od 15 kwietnia br. do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy. Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 r. O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.

TOK FM PREMIUM