Jak złożyć papiery do szkoły średniej 2022? Rekrutacja ruszyła. Nie przegap terminu

Przed uczniami ostatnich klas szkół podstawowych bardzo ważny okres. Już za tydzień czeka ich egzamin ósmoklasisty, a w większości województw już ruszyła rekrutacja do szkół średnich. Składając wniosek trzeba pilnować terminu.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022 już ruszyła. Nie przegap terminu

Egzamin ósmoklasisty w 2022 roku odbędzie się między 24 - 26 maja. Jego wyniki są bardzo istotne, bowiem składają się na połowę puli punktów decydującej o przyjęciu do danej szkoły średniej. Zanim jednak uczniowie poznają wyniki tego ważnego egzaminu, powinni złożyć wioski do wybranych szkół.

Terminy składania wniosków do szkół ponadpodstawowych mogą się różnić w zależności od województwa. W większości regionów procedura rozpoczyna się 16 maja. Do 30 lub 31 maja wnioski składają ci kandydaci, którzy wybierają się do szkół wymagających dodatkowego egzaminu: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, predyspozycji lub kompetencji językowych albo próby sprawności fizycznej. Pozostali kandydaci mają na złożenie wniosku czas prawie do końca roku szkolnego.

Inaczej wygląda sytuacja w województwie łódzkim. Tam nabór rozpoczął się 20 kwietnia i trwa do 17 maja.

Aby upewnić się, jaki jest termin na składanie wniosku w danym województwie najlepiej wejść na stronę internetową wybranej szkoły, bądź oficjalną stronę danego województwa. 

Pilnowanie harmonogramu jest bardzo istotne, bowiem wnioski złożone nawet minutę po terminie zostaną odrzucone. W takiej sytuacji kandydatowi zostaje termin rekrutacji uzupełniającej, kiedy szkoły dysponują znacznie mniejszą liczbą wolnych miejsc. 

Jak złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 2022

Obecnie większość szkół korzysta z elektronicznego systemu rekrutacji, który jest znacznie łatwiejszą i wygodniejszą opcją. W dodatku umożliwia wgląd do swojego profilu. Jak złożyć wniosek drogą elektroniczną? Uczeń rejestruje się i zakłada konto lub otrzymuje login i hasło w swojej szkole podstawowej. Dzięki tym danym dostaje się do systemu, gdzie w odpowiednim czasie wypełnia wniosek i składa go w szkole. Uczeń wypełnia wniosek wraz z rodzicami lub opiekunami. Wymagane jest bowiem poświadczenie wniosku przez przynajmniej jednego rodzica. Wniosek można podpisać za pomocą podpisu elektronicznego: profilu zaufanego.

Nie wszędzie jednak aplikacja do szkoły średniej przez elektroniczny system rekrutacji jest możliwa. W niektórych  jednostkach samorządu terytorialnego nadal obowiązuje tradycyjny sposób wypełniania i składania wniosków poprzez ręczne wypełnienie druku i dostarczenie go do wybranych szkół.

Druk uczeń może otrzymać w szkole lub pobrać ze strony internetowej danej placówki. Jeśli uczeń aplikuje do kilku szkół, powinien pobrać wniosek z każdej z nich (mogą się one różnić). Po wypełnieniu i podpisaniu formularzy, każdy z wniosków należy w odpowiednim terminie dostarczyć do każdej z wybranych szkół (można to zrobić drogą elektroniczną).

Wybór szkoły średniej 2022 - ile wniosków można złożyć? Nie wszyscy uczniowie mają takie same możliwości

O tym, do ilu szkół średnich na raz może aplikować uczeń decydują jednostki samorządu terytorialnego. Sytuacja w całej Polsce wygląda więc nieco inaczej. W większości województw kandydaci mogą składać wnioski do maksymalnie 3 szkół na raz, są jednak regiony, które pozwalają aplikować nawet do 10 placówek w tym samym czasie. W Warszawie i Krakowie zaś uczniowie mogą składać wnioski do dowolnej liczby szkół ponadpodstawowych. 

TOK FM PREMIUM