Czternasta emerytura 2022. Kiedy i komu zostanie wypłacona? Znamy kwoty

Kiedy 14. emerytura w 2022 roku? Czternasta emerytura i renta w podstawowej wysokości minimalnej emerytury (1338,44 zł brutto) zostaną wypłacone w sierpniu. Informację potwierdził premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny Marlena Maląg. Z budżetu państwa trafi na ten cel ponad 25 mld zł. Rząd zamierza przyjąć dziś projekt ustawy w tej sprawie.

Czternasta emerytura 2022. Czy potrzebny specjalny wniosek?

Na przyjęcie sierpniowego terminu wypłacania tegorocznego świadczenia czekają miliony emerytowanych Polaków. Czternastych emerytur nie było w Wieloletnim Planie Finansowym Rządu na ten rok, ale w lutym premier zadeklarował, że dodatkowe świadczenie trafi do portfeli emerytów. Projekt ustawy w tej sprawie ma zostać przyjęty podczas posiedzenia rządu 17 maja. "Aby je otrzymać seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków" - zaznaczyła na Twitterze Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Czternastka dla emerytów 2022. W jakiej wysokości wypłata? Nie wszyscy dostaną po równo

Projekt ustawy przewiduje, że emeryci i renciści otrzymają czternastą emeryturę razem z sierpniowymi świadczeniami. Wyniesie ona w swojej podstawowej wysokości 1338,44 zł brutto, co oznacza 1217,98 zł netto. Jednak nie wszyscy dostaną taką samą kwotę.

Zasobniejsi emeryci i renciści, którzy otrzymują emerytury lub renty wyższe niż 2,9 tys. zł miesięcznie, otrzymają czternastki pomniejszone, zgodnie z zasadą "złotówką za złotówkę". W przypadku takich osób, dodatkowe świadczenie będzie wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.

Wysokość brutto wypłaconego dodatkowego świadczenia nie może być jednak niższa niż 50 zł. Dlatego osoby, których emerytury na dzień 31 lipca 2022 r. wyniosą więcej niż 4188,44 zł, nie otrzymają tego świadczenia.

 14. emerytura 2022. Komu przysługuje świadczenie?

Jak podaje kancelaria premiera, "Rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych".

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że według szacunków czternaste emerytury otrzyma około 9 mln osób.

"Czternastka" była już jednorazowo wypłacona jesienią 2021 r. Wtedy dodatkowe świadczenie otrzymało ponad 9 mln osób, z czego 7,9 mln w pełnej wysokości (równej minimalnej emeryturze).

 Eksperci: Czternastki mniej korzystne niż ponowna waloryzacja

Zdaniem ekspertów przy tak wysokiej inflacji, z jaką mamy do czynienia obecnie, lepsza, od jednorazowych bonusów w rodzaju trzynastej czy czternastej emerytury, byłaby dwukrotna waloryzacja świadczeń emerytalnych. Jednak w tej sprawie rząd nie podjął jeszcze decyzji i nie wiadomo czy na jesienną, drugą w tym roku waloryzację, emeryci i renciści mogą liczyć.

Waloryzacja emerytur i rent ustalana jest co roku na nowo. Jak ogłoszono 11 lutego br. w 2022 roku wyniosła ona 107%. Oznacza to, że każde świadczenie wypłacane co miesiąc wzrosło od marca o 7%. Waloryzacja 2022 jest korzystna, bo wskaźnik waloryzacyjny jest znacznie większy niż przed rokiem z powodu rosnących cen.

TOK FM PREMIUM