Deklaracja CEEB - nie spóźnij się - masz czas do końca czerwca. Potem grożą wysokie kary

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) powstała po to, aby w sposób ujednolicony zebrać dane dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach na terenie Polski. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do podjęcia działań związanych z wymianą tzw. kopciuchów, co ma prowadzić do walki ze smogiem, a w rezultacie do poprawy jakości powietrza w Polsce. Kto musi do końca czerwca dopełnić obowiązku złożenia deklaracji i jak należy to zrobić?

Kto musi składać deklarację CEEB? W blokach zrobią to zarządcy

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw musi być złożona przez każdego właściciela i zarządcę budynku. Ma dotyczyć zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych i obejmuje źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW, takich jak: piece, miejskie sieci ciepłownicze, pompy ciepła, itp.

Deklarację mają obowiązek złożyć:

 • właściciele domów jednorodzinnych,
 • zarządcy budynków wielolokalowych np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • właściciele lub zarządcy lokali usługowych i handlowych,
 • właściciele domków letniskowych, jeśli znajduje się w nim jakiekolwiek źródło ciepła np. piec grzewczy, kominek czy koza

Infor.pl informuje za Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego:

- "W przypadku bloków, budynków wielolokalowych deklaracji nie będą musieli indywidualnie składać poszczególni właściciele mieszkań. Może to zrobić zarządca budynku za wszystkich mieszkańców, gdy budynek jest ogrzewany np. za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej. Jeśli jednak w budynku są lokale, które mają indywidualne źródło ciepła np. kominki lub piecyki gazowe, to właściciele takich mieszkań muszą to zgłosić do zarządcy bądź indywidualnie złożyć deklarację".

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska, na pytanie zadane przez Globalenergia.pl, potwierdziła, że do CEEB w ramach składanej deklaracji, należy zgłosić także posiadaną instalację fotowoltaiczną.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła - ostateczne terminy zgłaszania

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, opublikowana w Dz.U z 2020 r. poz. 556 przewiduje, że ostateczny termin zgłaszania deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r.

O tym pamiętaj:

 • za niezłożenie deklaracji w terminie grozi kara w wysokości 500 zł do 5000 zł,
 • gdy po dniu 1 lipca 2022 źródło ciepła czy źródło spalania paliw ulegnie zmianie, należy w ciągu 14 dni złożyć nową deklarację.

Deklaracja powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, a także jego adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • adres nieruchomości, zawierającej źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
 • informacje o liczbie i rodzaju źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
 • adres e-mail właściciele lub zarządcy (opcjonalnie)

Jak złożyć deklarację CEEB. Wygodniej jest przez Internet

Osoby, na których ciąży ustawowy obowiązek złożenia deklaracji, mają do wyboru jedną z dwóch opcji:

 • deklarację A - dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych,
 • deklarację B - dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach niemieszkalnych.

Ustawodawca przewidział dwa sposoby zgłoszenia deklaracji:

 • drogą elektroniczną, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu. Należy to zrobić na stronie ceeb.gov.pl,
 • w formie papierowej. W tej sytuacji wypełniony i podpisany dokument należy wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Urzędzie lub miasta właściwym dla miejsca położenia budynku.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM