Praca zdalna. Projekt ustawy to prawdziwa rewolucja. Zobacz, co zmieni się w Kodeksie Pracy!

Tak zwany "home office" będzie wpisany w Kodeks Pracy. Rada Ministrów przyjęła projekt jego nowelizacji, który reguluje zasady pracy z domu. Nowe rozwiązania zastąpią obecne przepisy o telepracy i przepisy ustawy covidowej. Zobacz, co się zmieni!

Praca zdalna - projekt ustawy reguluje jej zasady na stałe. Pracownicy wiele zyskają

Po okresie pandemii praca poza biurem stała się codziennością. Obecnie tryb zdalny obowiązuje na zasadach opartych o tzw. ustawę covidową i o przejściu na tę formę pracy decyduje pracodawca. Jednak jej powszechność wymusiła prawne uregulowanie zasad pracy poza biurem. Pracownicy wykonujący w ten sposób obowiązki zawodowe i ich szefowie czekali na to od dawna.

Jak poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, która ma na stałe wprowadzić pracę zdalną do polskiego porządku prawnego. Jak zapowiedział wiceminister rodziny Stanisław Szwed, zgodnie z projektem zasady pracy zdalnej mają być określone w porozumieniu z przedstawicielami pracowników.

Co to oznacza? Zasady pracy zdalnej mają być określone w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia albo u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy, odpowiednio z uwzględnieniem ustaleń ze związkami albo po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Nowa ustawa. Kodeks Pracy wskaże komu nie można jej odmówić

Praca zdalna będzie świadczona tylko dobrowolnie. – Pracodawca nie będzie mógł zmusić pracownika do świadczenia pracy zdalnej. Wyjątkiem byłby stan nadzwyczajny, stan epidemii albo czasowa niemożność zapewnienia BHP w zakładzie pracy z powodu siły wyższej – wskazał minister Szwed.

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in.

  • rodzicom, którzy wychowują dziecko do czwartego roku życia
  • rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie
  • kobietom w ciąży.

Praca zdalna. Projekt ustawy określi, gdzie będzie się odbywać. Uzgodnisz to z pracodawcą

W Kodeksie Pracy znajdzie się zapis, że miejsce pracy zdalnej będzie wskazywane przez pracownika po uzgodnieniu z pracodawcą. Pracodawca będzie też zobowiązany pokryć koszty wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zawiera też przepisy pozwalające pracodawcom na wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Pracodawca będzie mógł wprowadzić takie kontrole, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

Po tym, jak rząd przyjmie projekt zmian w Kodeksie pracy, ustawa trafi pod obrady Sejmu. Prawdopodobnie będzie to jeszcze w czerwcu. Nowe przepisy o pracy zdalnej mają zacząć obowiązywać 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

TOK FM PREMIUM