Piece gazowe mogą być zakazane w Unii Europejskiej. Co z rządowym programem Czyste powietrze?

Na skutek rządowego programu "Czyste powietrze", którego celem było rozprawienie się z tzw. "kopciuchami", tysiące Polaków zainstalowało w swoich domach piece gazowe. Teraz okazuje się, że Unia Europejska ma w planach zakazanie takich instalacji i to już do 2027 roku.

 "Czyste powietrze" - rząd PiS walczy z "kopciuchami", choć nie do końca ekologicznie

Rządowy program "Czyste powietrze" wszedł w życie we wrześniu 2018 roku i został rozpisany aż do 2029 roku. Zaplanowany budżet w wysokości 103 mln złotych ma zrealizować cel, jakim jest "poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych". W praktyce chodzi zaś o to, że władze namawiają obywateli na wymianę trujących "kopciuchów" na bardziej ekologiczne rozwiązania, w tym piece na gaz (a dokładniej - kotły gazowe).

Jeszcze do końca 2021 r. aż 73 proc. wniosków o dofinansowanie w ramach Czystego powietrza na Śląsku dotyczyło właśnie kotłów gazowych i węglowych. A to kluczowy region dla tego programu.

I choć eksperci na łamach businessinsider.pl podkreślają, że w ostatnim czasie Polacy coraz chętniej wybierają jeszcze bardziej ekologiczne źródła ogrzewania, jak chociażby pompy ciepła, to piece na gaz wciąż wygrywają tym, że są zdecydowanie przystępniejsze cenowo. Ich koszt to ok. kilka tysięcy złotych, podczas gdy ceny pomp ciepła zaczynają się od 20 tys. złotych. To niewątpliwie istotny czynnik który powoduje, że wielu Polaków wybiera właśnie piece gazowe. Tymczasem okazuje się, że zdaniem Unii Europejskiej one również nie są rozwiązaniem ekologicznym. 

Unia Europejska na wojnie z piecami gazowymi? Mają być zakazane już od 2027 roku. 

Obowiązujący w Unii Europejskiej pakiet Fit for 55 zakłada redukcję emisji CO2 do 55 proc. w roku 2030. 20 lat później Wspólnota ma osiągnąć neutralność klimatyczną.

Jeden z zapisów pakietu dotyczy ogrzewania domów, a konkretnie zakazu emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych "ze źródeł zainstalowanych w budynku". W praktyce oznaczałoby to zakaz używania nie tylko pieców węglowych czy olejowych, ale i gazowych. Miałby on obowiązywać od 2027 r. dla nowych budynków i od 2030 r. – dla modernizowanych (gruntownie remontowanych).

Jeśli Unia Europejska faktycznie wprowadzi taki zakaz od 2027 roku, to będzie on obowiązywał jednocześnie z rządowym programem Czyste powietrze, który zakłada dofinansowanie między innymi do zakazanych pieców na gaz. 

Czy rząd zdecyduje się w związku z tym na zmiany w programie i na przykład usunie z listy dofinansowywanych inwestycji piece na gaz? 

Program Czyste powietrze 2022 - warunki - do wzięcia dziesiątki tysięcy zł, ale Uwaga, obowiązuje kryterium dochodowe

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu w ramach programu Czyste powietrze zależą od wybranych rozwiązań technicznych oraz dochodów wnioskodawców i mogą wynieść:

  • do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania (przy dochodzie rocznym nie przekraczającym 100 000 zł)
  • do 37 tys. zł w podwyższonym poziomie dofinansowania (dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 
  • do 69 tys. zł w najwyższym poziomie dofinansowania (miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych)

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" trzeba spełnić następujące warunki: 

  • Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
  • Dochód roczny beneficjenta programu nie może przekroczyć 100 000 zł (podstawowy poziom dofinansowania). Oddzielne kryteria dochodowe dotyczą osób uprawnionych do podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania.

Wygląda na to, że ubiegając się o dotacje na wymianę "kopciuchów", najlepiej planować zakup pomp ciepła lub innych (nie gazowych) źródeł ciepła.

Wniosek Czyste powietrze - sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" można złożyć na 3 sposoby:

  1. Przez Internet – na stronie www.gov.pl, w zakładce "Nieruchomości i środowisko", a następnie w kategorii "Dom i mieszkanie" Aby wysłać wniosek w wersji elektronicznej potrzebny jest profil zaufany.
  2. Papierowy wniosek w urzędzie - wniosek należy pobrać z Portalu Beneficjenta na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW. Wypełniony wniosek należy złożyć we właściwym oddziale wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub w gminie, która zawarła porozumienie o realizacji programu.
  3. Wniosek w banku

TOK FM PREMIUM