Nabór do szkół ponadpodstawowych 2022. Gdzie sprawdzić wyniki rekrutacji? Przypominamy też dalsze kroki

Nadszedł kluczowy czas dla absolwentów szkół podstawowych. Teraz bowiem dowiedzą się, czy zostali przyjęci do wymarzonego liceum, technikum, bądź szkoły zawodowej. Gdzie sprawdzić wyniki rekrutacji i co zrobić, jeśli nazwisko dziecka nie znalazło się na liście w wybranej szkole?

Gdzie sprawdzić wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych? Podpowiadamy

W 2022 roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ok. 502 900 spośród 518 000 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97 proc.). Wyniki egzaminów uczniowie poznali z początkiem lipca. W dniach 19-22 lipca dowiedzą się zaś, czy dostali się do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. 

Wyniki naboru do szkół średnich ogłaszane są w różnym terminie, w zależności od województwa. 

  • 19 lipca - kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, zachodniopomorskie
  • 20 lipca - mazowieckie, opolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie
  • 21 lipca- dolnośląskie, lubuskie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie
  • 22 lipca - lubelskie, podkarpackie

Sprawdzić, czy dziecko zostało przyjęte do wybranej szkoły,  można:

  • Stacjonarnie, w szkole, do której się aplikowało;
  • online przez system rekrutacji (najczęściej jest to Vulcan),
  • online przez aplikację mobilną eLO! 2022.

Znamy wyniki rekrutacji i co dalej? Nie zapomnij o ważnym kroku

Jeśli dziecko zakwalifikowało się do wybranej szkoły i (pokazuje to lista uczniów przyjętych do szkół ponadpodstawowych 2022), należy pamiętać o dopełnieniu niezbędnej formalności. Aby ostatecznie zostać przyjętym do grona uczniów danej placówki, niezbędne jest złożenie woli podjęcia nauki w danej szkole. Uczeń musi więc złożyć: 

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
  • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Złożenie tych dokumentów w wyznaczonym przez daną szkołę terminie jest niezwykle istotne. W przeciwnym razie dziecko nie zostanie do niej przyjęte, a jego miejsce zostanie oddane uczniowi z listy rezerwowej. 

W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic/opiekun prawny kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed terminem opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu.

Nie dostałem się do szkoły pierwszego wyboru, co dalej? Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych 2022

Jeśli dziecko nie znalazło się na liście uczniów zakwalifikowanych do wybranej placówki, pierwszym krokiem powinno być złożenie odwołania. Zwiększa ono szanse ucznia na dostanie się do wymarzonej szkoły. Odwołanie trzeba złożyć w ciągu trzech dni od podania do wiadomości wyników rekrutacji. Dyrektor ma trzy dni na rozpatrzenie wniosku i odpowiedź. 

Niezależnie od złożonego odwołania, uczeń powinien wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. 

Podobnie jak w przypadku rekrutacji ogólnej, uczniowie składają wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami. Listę takich szkół można sprawdzić w systemie elektronicznym, bądź na stronach danych placówek. Termin na tę procedurę jest różny w zależności od województwa. Np. w województwie łódzkim, należy to zrobić w dniach 25-28 lipca do godziny 12.00

Do 16 sierpnia zostaną podane listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie, którzy dostaną się do wybranej szkoły, we wskazanym przez nią terminie powinni złożyć wolę uczęszczania wraz z niezbędnymi dokumentami. 

Kandydat nie został zakwalifikowany do żadnej z wybranych szkół. Co dalej? 

Jeśli uczeń zarówno w pierwszej rekrutacji, jak i rekrutacji uzupełniającej nie dostanie się do żadnej z wybranych szkół, może zwrócić się do rady powiatu, by skierowano go do jednej z placówek, w których po rekrutacji uzupełniającej zostały wolne miejsca. 

TOK FM PREMIUM