Nabór do szkół średnich. Wyniki ogłoszone, ale to nie koniec: wola przyjęcia, nabór uzupełniający [TERMINY]

Jeden z ważniejszych etapów tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych został zakończony. Dziś listy przyjętych poznały już ostatnie województwa - podkarpackie i lubelskie. Nie jest to jednak koniec procesu. Przypominamy, co teraz mają do zrobienia uczniowie przyjęci do liceum. I jakie możliwości mają jeszcze Ci, którzy się nie dostali.

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2022 - dziś dane z ostatnich województw

Ogłaszanie wyników naboru do liceów odbywało się województwami. Jako pierwsze, listy przyjętych poznawali uczniowie z województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Na tych obszarach wyniki są znane już od 19 lipca.

Dziś (22 lipca) wyniki rekrutacji do szkół średnich ogłosiły ostatnie województwa: podkarpackie i lubelskie.

Nabór do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 był szczególny

To był trudny rok dla zdających do szkoły średniej. Liczba chętnych w roku szkolnym 2022/2023 była wyższa niż zwykle, z powodu reformy szkolnictwa wprowadzonej przez minister Annę Zalewską. W szczególności dwie decyzje podjęte kilka lat temu w ministerstwie edukacji spowodowały nadmierną, tegoroczną liczbę kandydatów: sześciolatki, które trafiły do szkół wraz z siedmiolatkami, oraz likwidacja gimnazjów.

W rezultacie, w wielu województwach, podobnie jak w Krakowie, władze szkół odrzuciły niemal dwukrotnie więcej uczniów niż zwykle.

"Aż 2,6 tysięcy uczniów nie dostało się do żadnej szkoły średniej w Krakowie. Rok temu takich osób było 1,3 tys. - można przeczytać w podsumowaniu tegorocznych rekrutacji, na portalu gazeta.pl

Nabór do szkół średnich 2022/3033 - potwierdzenie woli przyjęcia. Terminy

Dla uczniów, którzy dostali się do szkół ponadpodstawowych, odczytanie listy przyjętych nie kończy procesu rekrutacji. Uczniowie muszą złożyć wolę przyjęcia do szkoły, do której się zakwalifikowali. Mają na to ograniczony czas. Strefaedukacji.pl publikuje listę terminów, które podobnie jak ogłaszanie wyników, różnią się w zależności od województwa.

Aby potwierdzić wolę przyjęcia, uczeń musi przynieść do szkoły:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • niektóre szkoły mogą wymagać doniesienia jeszcze innych dokumentów.

Terminy potwierdzania woli przyjęcia do szkoły — rekrutacja do szkół średnich 2022/2023

 • dolnośląskie: 22-29 lipca
 • kujawsko-pomorskie: do 22 lipca (do godz. 15.00)
 • lubelskie: 22-28 lipca (do godz. 15.00)
 • lubuskie: 21-29 lipca (do godz. 15.00)
 • łódzkie: 19-22 lipca (do godz. 12.00)
 • małopolskie: do 25 lipca
 • mazowieckie: 21-27 lipca (do godz. 15.00)
 • opolskie: 20-28 lipca (do godz. 15.00)
 • podkarpackie: 22-28 lipca (do godz. 15.00)
 • podlaskie: 21-29 lipca (do godz. 15.00)
 • pomorskie: 22-28 lipca (do godz. 15.00)
 • śląskie: 21-28 lipca (do godz. 15.00)
 • świętokrzyskie: 22-29 lipca
 • warmińsko-mazurskie: 24 czerwca-22 lipca (do godz. 15.00)
 • wielkopolskie: 20 lipca-1 sierpnia (do godz. 15.00)
 • zachodniopomorskie: 19-22 lipca (do godz. 15.00)

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022. Łódź — 300 niezakwalifikowanych. Oto co mogą jeszcze zrobić

Nie wszyscy są jednak zadowoleni z wyników. W Krakowie do wybranej szkoły ponadpodstawowej nie dostało się 2,6 tys. uczniów, w Warszawie ok. 2,4 tys., w Łodzi 300. Całościowe wyniki szkoły ogłoszą po przyjęciu dokumentów od uczniów przyjętych. Na szczęście uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mają oni jeszcze pewne możliwości.

"Urząd miasta uspokaja, że na 367 kandydatów czeka nadal 729 miejsc, w tym: 322 w liceach, 266 w technikach oraz 141 w szkołach branżowych. Łódź już w maju szacowała, że ponad 300 uczniów może nie dostać się do żadnej szkoły w mieście. W związku z tym podjęto kroki, by zaradzić tej sytuacji — np. niektóre klasy zostały powiększone" - informuje gazeta.pl

Złożenie dokumentów tzw. woli przyjęcia przez uczniów zakwalifikowanych, otwiera rekrutację uzupełniającą dla tych, którzy nie mieli szczęścia.

Dodatkowo każdy niezakwalifikowany uczeń ma prawo złożyć odwołanie.

Jak napisać odwołanie? Pamiętaj:

 • jest na to 7 dni od publikacji listy przez szkołę,
 • należy go skierować do komisji rekrutacyjnej,
 • powinien je napisać rodzic lub opiekun prawny ucznia,

Nabór uzupełniający

Nabór uzupełniający w tym roku rozpocznie się 28 lipca 2022 r., po tym gdy wszystkie szkoły ogłoszą końcowe listy, a 2 sierpnia kuratorium opublikuje listę wolnych miejsc we wszystkich szkołach z danego regionu.

TOK FM PREMIUM