Będzie dodatek do innych źródeł ciepła niż węgiel. Ale też nie dla wszystkich

Praca nad procesem legislacyjnym dodatku węglowego przyniosła krytykę pomysłu rządowego. Pojawiły się pytania, dlaczego tylko jedna grupa osób ma dostać wsparcie, skoro wszyscy - niezależnie od wykorzystywanego źródła ciepła - są dotknięci drożyzną? W odpowiedzi pojawił się nowy projekt rządowego dodatku. Kto go dostanie i jakie musi spełnić warunki?

Nowy dodatek, nie tylko dla użytkowników pieców węglowych. Jest projekt ustawy

Wzrosty cen najbardziej dotkliwie uderzyły w branżę energetyczną. W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne partia rządząca opracowała kolejny projekt wsparcia. Ma obejmować następne grupy osób, które, podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, dostaną jednorazową wypłatę w zbliżającym się sezonie grzewczym.

Dodatkiem objęte będą gospodarstwa domowe używające do ogrzania domu:

Jak liczony jest dodatek energetyczny? Mechanizm średniej ceny z rekompensatą

Tym razem nie została ustalona jedna, wspólna kwota, którą otrzymają wszyscy w danej grupie. Ponieważ ceny i wzrosty cen podanych paliw są różne, ustawodawca zdecydował się zróżnicować kwotę wsparcia.

Nowy dodatek wprowadza mechanizm, który polegać będzie na ustaleniu przez wytwórcę ciepła, poziomu średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwom, które wytwarzają ciepło i stosują średnią cenę, będzie przysługiwała tzw. rekompensata.

Zacznie funkcjonować tzw. średnia cena z rekompensatą, która będzie ustalona na poziomie 150,95 zł/GJ dla ciepła wytworzonego z wykorzystaniem gazu ziemnego i oleju opałowego oraz 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego z użyciem innych źródeł.

Dodatek energetyczny — kto ile dostanie? Stawki są zróżnicowane

Jednorazowe dodatki będą wypłacone w następujących kwotach:

  • 3000 zł. Dostaną je osoby, których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
  • 2000 zł. Będzie wypłacone tym gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
  • 1000 zł. Tę kwotę dostaną gospodarstwa, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł . Otrzymają osoby, u których w domach głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

W zakresie składania wniosków nie zmieniło się to, że warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku energetycznego jest zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Nie zostało także — jak w przypadku dodatku węglowego — ustalone kryterium dochodowe. Dodatek dostaną więc wszyscy, którzy prawidłowo złożą wniosek i będą spełniać podstawowe warunki, czyli:

  • posiadać jedno z wymienionych wyżej źródło ciepła,
  • zgłosić źródło ciepła do CEEB (deklaracja źródła ciepła).

TOK FM PREMIUM