Dopłaty do gazu 2022. Jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek? Są dwie możliwości

Zbliżający się sezon grzewczy, budzi wiele obaw. Nie tylko wśród ogrzewających węglem, czy prądem, ale również gazem. Jednak ogrzewający domy gazem mogą skorzystać z dwóch rodzajów dofinansowań. Pierwszym jest dodatek osłonowy, przewidziany dla użytkowników gazu ziemnego, drugim dopłata do ogrzewania gazem LPG. Kto może się starać o te dofinansowania oraz gdzie należy składać wnioski? Podpowiadamy.

Dla ogrzewających domy  gazem są dwie możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego:

 • dodatek do gazu ziemnego wypłacany w ramach dodatku osłonowego (uzależniony od dochodów);
 • dopłata do gazu dla osób, które ogrzewają dom gazem płynnym LPG w wysokości jednorazowej wypłaty 500 zł, przysługującej każdemu bez względu na wysokość dochodów.  

Dodatek osłonowy do gazu. Komu przysługuje to dofinansowanie?

Z powodu znaczącego wzrostu cen, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej wprowadzono dodatek osłonowy do gazu.  Jest on dedykowany osobom o niskich dochodach.

 Wniosek o dopłatę do gazu w ramach tarczy antyinflacyjnej można składać w następujących sytuacjach:

 • gdy w jednoosobowym gospodarstwie domowym wysokość miesięcznych dochodów nie przekracza 2100 zł,
 • gdy w wieloosobowym gospodarstwie domowym wysokość miesięcznych dochodów na osobę nie przekracza kwoty 1500 zł.

Co ważne, zasiłki rodzinny oraz pielęgnacyjny nie zostają w tym wypadku wliczone do dochodu rodziny starającej się o wsparcie. 

Dopłata do ogrzewania gazem w ramach dodatku osłonowego. Ile wynosi?

Dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Stawka dopłaty do gazu, uzależniona od dochodów, wynosi:

 • 400 złotych dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 złotych dla gospodarstwa 2- lub 3-osobowego;
 • 850 złotych dla gospodarstwa 4- lub 5-osobowego;
 • 1150 złotych dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o dodatek osłonowy do gazu można składać do 31 października 2022 roku.

Istotne jest, że każdy, kto składał wniosek o dopłatę do gazu w ramach dodatku osłonowego do 31 lipca tego roku, musiał przedstawić dochody z 2020 roku. 

Z kolei składając wniosek w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2022 r., należy podać swoje dochody, jakie zostały uzyskane w 2021 roku.

Wniosek o dodatek osłonowy na gaz można składać elektronicznie lub w formie tradycyjnej - w urzędzie. Tu opisujemy, jak wypełnić  wniosek o dodatek osłonowy (dofinansowanie do gazu).

Wniosek o dopłatę do gazu LPG. Jak uzyskać jednorazową wypłatę w wysokości 500 zł?

Osoby  ogrzewające dom gazem LPG, mogą się starać o jednorazową dopłatę  w wysokości 500 złotych. Składanie wniosków w ramach tego dodatku ruszyło 21 września i potrwa do 30 listopada 2022 r.

Dodatek do gazu LPG. Kto może się starać o świadczenie?

O dopłatę do gazu LPG może się starać każdy, u kogo w domu głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany gazem LPG. Jednak, fakt ten musiał zostać zgłoszony w centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 roku. 

Dodatek do gazu LPG. Komu przysługuje?

 • Osobom fizycznym, które samodzielnie prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe,
 • Osobom fizycznym i osobom z nimi spokrewnionymi albo niespokrewnionymi (pozostającym w faktycznym związku), które wspólnie prowadzą wieloosobowe gospodarstwo domowe i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dopłaty do gazu 2022. Gdzie złożyć wniosek?

Wzór wniosku o dodatek energetyczny, w tym dodatek do gazu LPG przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska można pobrać tutaj.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu LPG?

Aby wypełnić wniosek trzeba będzie podać m.in.:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • serię i numer dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego

Należy wybrać czy gospodarstwo domowe jest:

 • jednoosobowe,
 • wieloosobowe.

We wniosku trzeba będzie też podać rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • kocioł olejowy.

Należy również zaznaczyć jakie paliwo jest wykorzystywane do ogrzewania:

 • pellet drzewny,
 • drewno kawałkowe,
 • gaz LPG,
 • olej opałowy,
 • inny rodzaj biomasy.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek energetyczny 2022?

Wnioski o dodatek energetyczny można będzie składać w urzędzie miasta lub gminy:

 • osobiście,
 • za pomocą poczty
 • online przez e-PUAP.

Po złożeniu wniosku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował m.in. ich zgodność z wpisem do CEEB, który jest warunkiem otrzymania dodatku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z ustawą, gminy będą miały 30 dni na rozpatrzenie wniosków i wypłatę pieniędzy.

Jak przypomina PAP, nowe przepisy zakładają też, że jeden dodatek energetyczny będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM