Nowelizacja kodeksu pracy od stycznia 2023 r. Nowe umowy o pracę na okres próbny w opinii ekspertów

Nowelizacja Kodeksu pracy 2023 dotycząca umów o pracę na okres próbny zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Zgodnie z nowymi zapisami taka umowa będzie mogła być zawarta na okres od 1 do 3 miesięcy. Zmiany zostaną wprowadzone w związku z koniecznością wdrożenia przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Nowelizacja Kodeksu pracy 2023 dotycząca zawierania umów o pracę na okres próbny ma dotyczyć głównie czasu na jaki będzie mogła zostać zawarta taka umowa. Okres ten będzie wynosił od 1 do 3 miesięcy i będzie zależny od planowanego czasu zatrudnienia pracownika na kolejną umowę o pracę.

Umowa na okres próbny. Co się zmieni?

Umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być zawierana na: 

  • 1 miesiąc – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas określony wynoszący mniej niż 6 miesięcy;
  • 2 miesiące – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy na czas określony wynoszący przynajmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 12 miesięcy;
  • 3 miesiące – w przypadku zamiaru zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 12 miesięcy.

Obecnie zgodnie z Art. 25 § 2. Kodeksu pracy umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Zapowiadane zmiany mają polegać na tym, że czas trwania umowy na okres próbny (od 1 do 3 mies.) ma być uzależniony od tego, na jak długo pracodawca ma zamiar zatrudnić pracownika po okresie próbnym. Jak czytamy na stronieporadnikprzedsiebiorcy.pl  w opinii wielu ekspertów przepis ten zaprzecza celowi zawierania umowy na okres próbny. "Wszak po to pracodawca zawiera umowę na okres próbny, aby sprawdzić, czy pracownik spełnia jego oczekiwania i realizuje zlecone zadania. Często dopiero w trakcie okresu próbnego lub pod jego koniec można stwierdzić, na jaki okres zostanie zawarta kolejna umowa".

Ponadto w przepisach uwzględniono możliwość przedłużenia okresu trwania umowy na okres próbny o czas urlopu wypoczynkowego lub innej nieobecności usprawiedliwionej. Jest to duża zmiana do ogólnych zasad zawierania umów o pracę na okres próbny. Dotychczas takiej możliwości nie było. Od nowego roku warunkiem jest jednak zawarcie takiej możliwości w umowie na okres próbny.

Cel umowy na okres próbny pozostaje niezmienny. Zawierana jest ona po to, aby sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości jego zatrudnienia w danym miejscu pracy. 

Zmiany w Kodeksie pracy 2023. Kolejna umowa na okres próbny – zmiany w przepisach

Zgodnie z nowelizacją przepisów, pracodawca będzie mógł ponownie zawrzeć umowę o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem, tylko wtedy jeżeli pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Tym samym uchylony zostaje obecny zapis o tym, że kolejna umowa na okres próbny może zostać podpisana po 3 latach od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy z danym pracodawcą. W praktyce będzie to oznaczało, że pracodawca może podpisać z danym pracownikiem tylko jedną umowę na okres próbny, nawet jeśli od ostatniego zatrudnienia minęło więcej niż 3 lata. Nowa umowa na okres próbny może być zawarta, tylko jeśli umowa dotyczy innego rodzaju pracy.

Jeżeli natomiast charakter wykonywanej pracy nie ulegnie zmianie, kolejna umowa o pracę na okres próbny nie będzie mogła być zawarta. W takiej sytuacji pracodawca będzie mógł podpisać z pracownikiem tylko umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony, albo nie podpisywać jej wcale.

Nowelizacja kodeksu pracy 2022 zacznie obowiązywać z opóźnieniem

Początkowo modyfikacje Kodeksu pracy miały być wprowadzone 1 sierpnia 2022, jednak  termin ten został przesunięty i nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Źródło: PulsHR.pl/ Infor.pl / poradnikprzedsiebiorcy.pl

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM