Ile komornik może zabrać z pensji na umowę o pracę, a ile ze "śmieciówek"? Jest duża różnica

Niepłacone terminowo zobowiązania: kredyty, bieżące rachunki, mandaty itp, prędzej czy później prowadzą do powstawania coraz większych zaległości i dłużeń. Długi natomiast w konsekwencji mogą doprowadzić do egzekucyjnego postępowania komorniczego. Ponieważ czasy są coraz trudniejsze, postanowiliśmy sprawdzić, jakie świadczenia i w jakich kwotach może zająć komornik.

Egzekucja komornicza to ostateczny etap w przypadku niespłacenia należności danemu wierzycielowi. Komornik zgodnie z prawem może zająć dobra majątkowe i ściągać z konta część wypłaty. Najczęściej nie jest jednak uprawniony do zabrania dłużnikowi całości dochodów  i  świadczeń socjalnych. Co zatem może zająć komornik

W ramach postępowania komornik prowadzi egzekucję długów na polecenie wierzyciela i na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez sąd. W pierwszej kolejności najczęściej zajmuje konto dłużnika oraz jego wynagrodzenie. 

Ile może zabrać komornik w 2022 z wynagrodzenia na umowę o pracę?

Komornik po wszczęciu postępowania egzekucyjnego ma prawo zająć konto bankowe i pobierać część dochodów. Istnieje jednak kwota wolna od zajęcia, na wysokość której wpływ ma wysokość wynagrodzenia minimalnego w danym roku. 

Ile komornik może zabrać z konta? Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2022.  

W 2022 roku kwota minimalna wynosi 3010 zł brutto czyli 2363,56 zł netto i dokładnie tyle musi pozostać na koncie osoby zadłużonej jeśli jest zatrudniona na umowę o pracę. Zatem jeśli dłużnik zarabia pensję minimalną i jest zatrudniony na umowę o pracę, komornik nie może ściągnąć z konta nic. Wyjątek stanowią jedynie zadłużenia alimentacyjne. Przy zaleganiu z alimentami, komornik może zabrać 60% wynagrodzenia minimalnego.

Przy wyższych dochodach na umowę o pracę, sprawa wygląda inaczej. Jeśli ktoś zarabia np. 15 tys. zł. netto komornik nie zabierze mu ok. 12,6 tys. zł.  W takich sytuacjach, może pobrać maksymalnie 50 proc. wynagrodzenia, a przy długu alimentacyjnym 60 proc. miesięcznego zarobku. 

Ile komornik może zabrać z pensji 2022 na umowach "śmieciowych"?

 Przy umowach na dzieło i zlecenie sytuacja wygląda inaczej. Tu komornik może ściągnąć 100 proc. dochodu, nie zostawiając żadnych środków na życie i jest to zgodne z prawem. 

W przypadku umowy zlecenie można się starać, aby komornik nie zajął całości. Jednak, aby tak się stało trzeba udowodnić, że jest to jedyny dochód dłużnika.

Ile pieniędzy komornik może zająć z emerytury?

W przypadku renty, emerytury czy zasiłku dla bezrobotnych  najczęściej komornik może zabrać 25 proc. świadczenia i nieco więcej w przypadku zadłużenia alimentacyjnego.

Źródło: Money.pl/Aplikuj.pl 

TOK FM PREMIUM