Zamrożenie cen prądu 2023. Kto i do kiedy powinien złożyć oświadczenie? Wzór oświadczenia

Tańszy prąd w 2023 roku gwarantuje ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Obejmie firmy, podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i gospodarstwa domowe. Przypominamy kto, gdzie i do kiedy powinien złożyć wniosek o tańszy prąd.

Zamrożenie cen prądu dla firm. Kogo obejmie, do kiedy złożyć oświadczenie

Ustawa przewiduje, że wiele podmiotów będzie mogło skorzystać z zamrożenia cen prądu w 2023 roku.

Cena 785 zł / MWh obejmuje:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej.

Wszyscy oni skorzystają z taniego prądu pod warunkiem, że do 30 listopada 2022 roku złożą wymagane oświadczenie, potwierdzające, że są uprawnieni do ulgi.

Oświadczenie należy złożyć do swojego sprzedawcy energii. Można to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej. W tym drugim przypadku plik zawierający dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i przesłany pocztą elektroniczną.

Jak wypełnić oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych. Dotyczy firm

Wzór oświadczenia wprowadziło rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. Można go pobrać ze stron rządowych i wypełnić.

Wzór składa się z trzech części:

 • danych składających się na metrykę uprawnionego. Należy wypełnić ją danymi osobowymi,
 • tabeli, której wypełnienie szczegółowo opisuje MŚiK,
 • wskazanie kategorii uprawnionego i podpisy. Kategorie są wymienione na końcu oświadczenia. 1- mikroprzedsiębiorcy, 2- małe lub średnie przedsiębiorstwa, 3- jednostki samorządu terytorialnego, 4-użyteczności publicznej.

Jak wypełnić tabelę w oświadczeniu?

 • kolumna 1. Numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE). Można go znaleźć na każdej fakturze, którą wystawia np. Tauron, PGE, Enea,
 • kolumna 2. Wskazanie kategorii odbiorcy uprawnionego. Należy wpisać 1,2,3 lub 4.
 • kolumna 3. Data zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE,
 • kolumna 4. Wielkość zużycia energii elektrycznej — dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ustawy.

Jak zauważył inform.pl dane, które należy wskazać w kolumnie 4, są nieprecyzyjne, ponieważ nie określają informacji, za jaki okres ma być podane zużycie i zwrócił się do ministerstwa o podanie interpretacji.

"Pola zawarte w kolumnie 4 powinny być uzupełnione danymi liczbowymi, o szacowanym wolumenie energii elektrycznej, który zużywany będzie w danym PPE w okresie 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r" - wyjaśniło ministerstwo.

Zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych. Wnioski trzeba składać tylko w jednym przypadku

Ta sama ustawa określiła także maksymalną cenę energii elektrycznej, dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Wyniesie ona 693 zł / MWh dla zużycia prądu powyżej limitów, do tych limitów gwarantowana będzie cena „zamrożona" na poziomie cen z 2022 r.

Ustalone limity:

 • 2 MWh (dla wszystkich gospodarstw domowych),
 • 2,6 MWh (dla g.d, w których przebywa osoba niepełnosprawna),
 • 3 MWh (dla g.d posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników).

Ustaloną cenę sprzedawcy energii będą rozliczać samodzielnie, bez potrzeby składania wniosków czy oświadczeń.

Wnioski będą musiały złożyć jedynie te gospodarstwa domowe, które są uprawnione do wyższych limitów. Należy je złożyć do 30 czerwca 2023 roku, a wzory oświadczeń należy pobrać u swojego sprzedawcy energii.

Źródła: gov.pl, samorząd.infor.pl, Wzór oświadczenia dla podmiotów uprawnionych

TOK FM PREMIUM