Wniosek o zamrożenie cen prądu w 2023 roku i zwiększenie limitu. Do kiedy go złożyć? Pilnuj tej daty

Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku to część tzw. Tarczy Solidarnościowej. Rząd przyjął limity zużycia energii do wysokości 2 tys. 2,6 tys. i 3 tys. kWh rocznie, co gwarantuje gospodarstwom domowym rozliczenia po tegorocznych cenach. Jak złożyć wniosek o powiększenie limitu i do kiedy należy to zrobić?

Ustawa prądowa. Zamrożenie cen energii 2022

7 października 2022 roku Sejm przyjął ustawę przewidującą zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej. Ustawa 13 października została podpisana przez prezydenta.

Nowe przepisy gwarantują brak wzrostu kosztów energii dla większości polskich rodzin. Ceny na poziomie tych, jakie gospodarstwa domowe płacą w 2022 roku, ustalono jednak w powiązaniu z limitami zużycia.

Zamrożenie cen prądu. Dla kogo i do jakich limitów jest przewidziane?

Odbiorcy mają zagwarantowane preferencyjne (zamrożone) ceny prądu do określonego poziomu rocznego zużycia, w zależności od tego, do jakiej grupy można ich zaliczyć.

  • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
  • do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu. Ważna jest data końcowa

Żeby ubiegać się o wyższe limity, należy złożyć wniosek. Nie trzeba tego robić jeśli chce się skorzystać jedynie z pierwszego progu limitowego, przysługującego wszystkim.

Wniosek o zamrożenie cen energii elektrycznej do poziomu 2,6 tys. i 3 tys. kWh. Oświadczenie plus załączniki

Chcąc skorzystać z wyższych limitów, należy złożyć oświadczenie. Do oświadczenia trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o wyższy limit.

Są to:

  • w przypadku rolników — decyzja o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok,
  • w przypadku dużych rodzin — skan Karty Dużej Rodziny z widocznym numerem karty,
  • w przypadku gospodarstw z osobami z niepełnosprawnością — orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za dostawę prądu, może chcieć skontrolować dołączone dokumenty i zażądać okazania ich oryginałów. Wnioskodawca ma wówczas obowiązek okazać oryginały decyzji o wymierzeniu podatku, Karty Dużej Rodziny czy orzeczenia o niepełnosprawności.

Wniosek o zamrożenie cen energii elektrycznej i zwiększenie limitu zużycia do 2,6 tys. i 3 tys. kWh? Ważna data złożenia

Dokumenty należy złożyć w spółce energetycznej, sprzedającej prąd konkretnemu wnioskodawcy.. Można to zrobić w następujący sposób:

  • osobiście,
  • pocztą,
  • elektronicznie, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wnioski można składać już od dziś, do 30 czerwca 2023 roku. Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Źródła: gov.pl. muratorplus.pl

TOK FM PREMIUM