Kwota wolna od podatku 2022 i kwota zmniejszająca podatek. O tym musi wiedzieć każdy podatnik

Polski Ład, jak i Polski Ład 2.0. wprowadziły wiele zmian w nowelizacji ustawy o podatku PIT. Jedną z nich jest wysokość kwoty wolnej od podatku oraz kwota zmniejszającej podatek. Jaka jest aktualna stawka ww. kwot? Czym się od siebie różnią? Wyjaśniamy.

Polski Ład i Polski Ład 2.0 wprowadziły wiele zmian związanych z nowelizacją ustawy o podatku PIT. Dotyczą one m.in. kwoty wolnej od podatku, jak i kwoty zmniejszającej podatek. Poniżej wyjaśniamy na czym wprowadzone zmiany polegają.

Co to jest kwota wolna od podatku? Dla kogo jest przewidziana kwota wolna od podatku 2022?

Kwota wolna od podatku to kwota określona ustawowo do wysokości której dochód nie jest objęty podatkiem dochodowym, czyli jest to wartość, "od której w corocznym rozliczeniu podatkowym nie musimy odprowadzać podatku". 

- Do końca 2022 roku kwota wolna od podatku od osób fizycznych skierowana jest wyłącznie do podatników rozliczających przychody wykazywane na rozliczeniu rocznym z urzędem skarbowym - PIT-36 lub PIT-37, opodatkowanym według skali podatkowej (na zasadach ogólnych). Kwota wolna od podatku nie dotyczy zatem przychodów opodatkowanych liniowo (PIT-36L), ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38), czy ze zbycia nieruchomości (PIT-39) – wylicza portal PIT.PL

Poza tym do końca 2022 roku z kwoty wolnej od podatku nie mogą skorzystać osoby uzyskujące dochód z umów o dzieło czy zlecenie. 

Czym jest kwota zmniejszająca podatek dochodowy?

Jak przypomina portal podatkowy, zaliczka na podatek dochodowy jest co miesiąc pomniejszana przez pracodawcę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. "Warunkiem jest jednak złożenie przez pracownika oświadczenia na formularzu PIT-2". 

- Kwota zmniejszająca podatek, jak sama nazwa wskazuje, pozwala podatnikowi na obniżenie wysokości obowiązku podatkowego względem urzędu skarbowego. Dzięki jej uwzględnieniu podatnik ma możliwość zapłacenia niższej kwoty podatku dochodowego, niż miałoby to miejsce w przypadku jej pominięcia - czytamy w PIT.pl.

Kwota wolna od podatku 2022 vs. kwota zmniejszająca podatek 2022

Wbrew pozorom kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek nie oznaczają tego samego. Kwota wolna od podatku to część dochodów, od których pracownik nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych. 

- Od lipca 2022 roku wynosi ona 30 000 zł, co oznacza, że podatnik może zarobić 2 500 zł miesięcznie, od których nie płaci podatku (30 000 zł / 12 miesięcy = 2 500 zł/miesiąc). Stąd wynika, że podatek dochodowy, którego nie musimy płacić to 300 zł na miesiąc (12proc. z 2 500 zł), co w skali roku daje 3 600 zł. I to jest właśnie kwota zmniejszająca podatek – informują specjaliści portalu e-pity.pl.

Kwota zmniejszająca podatek obniża podatek dochodowy o daną wartość, którą pracodawca odlicza, gdy przygotowuje listę płac. 

- Jednak przez pierwszą połowę 2022 roku kwota zmniejszająca podatek wynosiła 5 100 zł. Obniżono ją wraz z obniżeniem stawki podatkowej. Po zakończeniu roku podatnik rozliczy się stosując 12 proc. podatku PIT z 3 600 zł kwoty zmniejszającej, a jeśli wyliczony dla niego podatek hipotetyczny z 17 proc. podatkiem PIT i z 5100 zł kwoty zmniejszającej będzie dla niego korzystniejszy - otrzyma zwrot różnicy pomiędzy zastosowaniem tych metod – informuje e-pity.pl. 

Kwota wolna od podatku - co się zmieni od stycznia 2023?

Od stycznia 2023 roku wysokość kwoty wolnej od podatku nie ulegnie zmianie. Nadal zgodnie z ustawą będzie wynosiła 30 000 zł. 

"Zmienią się jednak zasady uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek. Poza tym od stycznia 2023 roku będzie można stosować miesięczną kwotę wolną od podatku w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie czy dzieło".

Jak informuje portal PIT.pl, główne zmiany w 2023 roku dotyczyć będą zasad składania oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki na podatek PIT. 

Znowelizowane przepisy pozwalać będą na:

 • zastosowanie od stycznia 2023 roku kwoty zmniejszającej przez wszystkich płatników, którzy pobierają zaliczki na podatek (w tym również pracodawców, zleceniodawców, organy rentowe) 
 • podzielenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) maksymalnie na 3 płatników (w przypadku kilku miejsc zatrudnienia) - przypomina PIT.pl. 

Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek (PIT-2) od stycznia 2023 roku będą mogli składać podatnicy otrzymujący dochody z: 

 • wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umów zlecenia i o dzieło,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontraktów menadżerskich,
 • praw majątkowych,
 • emerytury i renty z zagranicy - wylicza PIT.pl. 

Podatnicy chcący podzielić kwotę zmniejszającą podatek na kilku pracodawców, będą mogli to zrobić. Jednak taka możliwość wystąpi w przypadku nie więcej niż trzech pracodawców dla jednego podatnika, i kwota będzie wynosiła: 

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 300 zł) – w przypadku jednej umowy;
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 150 zł) – w przypadku dwóch umów;
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 100 zł) – w przypadku trzech umów.

- Oznacza to, że w przypadku, gdy podatnik upoważni 2 płatników, to każdy z nich będzie mógł pomniejszać zaliczkę o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł). Przy 3 płatnikach – o 1/36 kwoty zmniejszającej podatek każdy (100 zł). Ważne jest jednak, by miesięczna suma pomniejszenia nie przekroczyła 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) - wyjaśniają specjaliści z PIT.pl. 

Źródło: PIT.pl /E-pity.pl

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM