Powołanie do wojska dostanie 200 tys. Polaków. Sprawdzamy, kto jest w tej grupie i ile potrwają ćwiczenia

Ministerstwo Obrony Narodowej zaplanowało na 2023 rok liczbę osób, które powoła do wojska. Do 200 tys. osób przeniesionych do rezerwy może trafić na ćwiczenia. Sprawdzamy, ile czasu trwają, i kto na pewno nie dostanie powołania.

Rozporządzenie MON określa liczbę powołanych w 2023 roku

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało na stronach rządowych projekt rozporządzenia w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych.

Limity powołań do wojska wyniosą:

 • do zawodowej służby wojskowej: do 17 tys. 128 osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego,
 • na ćwiczenia wojskowe – do 200 tys. żołnierzy rezerwy, w tym 200 z przeznaczeniem na szkolenie w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy,
 • do aktywnej rezerwy – do 10 tys. żołnierzy pełniących służbę, na podstawie powołania na czas nieokreślony, raz na kwartał jednorazowo przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo przez 14 dni, jak również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych,
 • do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej — do 28 tys. 580 osób,
 • do terytorialnej służby wojskowej – do 38 tys. żołnierzy rezerwy oraz osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Sprostowanie CWCR po pierwszych publikacjach o powołaniach w 2023

Po opublikowaniu projektu rozporządzenia i artykułach w mediach omawiających ten dokument, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR) przygotowało sprostowania i doprecyzowania. Wszystkie one są dostępne w 10 osobnych komentarzach do poniższego postu.

Oto kilka z nich:

 • w 2023 r. powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne,
 • na ćwiczenia wojskowe powoływane są osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia,
 • wezwanie do CWCR nie jest jednoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenie. Dopiero po upewnieniu się, że wytypowana osoba spełnia warunki powołania, jest wydawana decyzja o powołaniu na ćwiczenia.
 • w komentarzach CWCR wyjaśnia także definicje "uregulowanego stosunku do służby wojskowej", czy "rezerwy pasywnej", a także czas trwania ćwiczeń wojskowych czy sposób odwoływania się od decyzji o powołaniu.

Powołanie na ćwiczenia wojskowe. Na jak długo powołany pójdzie do wojska i co będzie tam robić?

Żołnierze przeniesieni do rezerwy pasywnej będą powoływani na ćwiczenia o różnej długości i częstotliwości:

 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni;
 • długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni;
 • rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego

Łącznie czas trwania ćwiczeń żołnierza pasywnej rezerwy nie może przekraczać 90 dni w ciągu roku, przy czym ćwiczenia trwające do 24 godzin może on odbywać nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe — raz w roku.

Limit nie jest stosowany przy pracach związanych ze zwalczaniem klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowania życia ludzkiego.

Ćwiczenia będą się odbywać w jednostkach wojskowych i związkach albo jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej oraz przez niego nadzorowanych.

"Realizatorem ćwiczeń jest dowódca jednostki i to on określa szczegółowy sposób odbywania ćwiczeń (zadania, na czym będzie polegała służba żołnierza itp.)" - wyjaśniła CWCR.

Mogą one polegać — jak wylicza Business Insider, na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, w akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu życia ludzkiego.

Kto może dostać powołanie, a kto na pewno nie dostanie. Zawody pożądane dla wojska

Na ćwiczenia wojskowe organizowane dla żołnierzy pasywnej rezerwy nie będą powoływane osoby, które są wyłączone z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także:

 • są w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub samorządów,
 • są posłem, senatorem lub europarlamentarzystą w trakcie trwania kadencji,
 • pełnią funkcje samorządowe (burmistrz, wójt), lub sprawują mandat radnego,
 • zajmują kierownicze stanowiska w administracji rządowej,
 • odbywają lub właśnie odbyły służbę zastępczą.

Interia.pl publikuje wykaz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w wojsku. Są wśród nich następujące zawody:

 • kierowcy kat. C, C+E oraz D,
 • operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych,
 • operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych,
 • nurkowie i płetwonurkowie,
 • skoczkowie spadochronowi,
 • kucharze,
 • spawacze,
 • lekarze, sanitariusze i ratownicy medyczni.

Mogą to też być pielęgniarki, stomatologowie, tłumacze, informatycy czy elektrotechnicy, czy też weterynarze, bo wojsko ma także konie i psy. Powołanie mogą dostać również kobiety, które mają szczególne predyspozycje, czy wykonują zawód przydatny dla wojska.

Powołanie na ćwiczenia wojskowe. CWCR: "wykorzystamy w niewielkim stopniu"

"W 2023 roku powołania będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne. Większość, która zostanie przeszkolona, to osoby, które już mają doświadczenie wojskowe. W niewielkim stopniu będziemy też sięgać po potencjał osób, które posiadają pożądane, przydatne kwalifikacje na potrzeby Sił Zbrojnych — powiedział w rozmowie z Interią ppłk Justyna Balik, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. "Żołnierze rezerwy pozostający na przydziale mobilizacyjnym bez cyklicznego szkolenia z biegiem czasu tracą nabytą wiedzę i umiejętności. Dlatego chcemy zadbać, by odświeżyli swoją wiedzę — dodał.

O wykorzystaniu "w niewielkim stopniu osób, które posiadają pożądane, przydatne kwalifikacje na potrzeby wojska, ale nie odbyły wcześniej szkolenia wojskowego", pisze także Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w swoich sprostowaniach na Twitterze.

Źródła: Ministerstwo Obrony Narodowej — rozporządzenie, Business Insider, Interia.pl

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM